Knjigovodstvo

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
30 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 17700 din

Opis kursa

sovche_30px.jpg Knjigovodstvo


Kurs Knjigovodstva je način da se polaznici putem primene KONTNOG OKVIRA koji je usklađen sa MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA (MRS) upoznaju, nauče i da samostalno obavljaju knjigovodstvene poslove.

Kurs je zamišljen tako da se polaznici obuče pre svega da po njegovom završetku mogu da se uključe u praktičnu primenu vođenja poslovnih knjiga u skladu sa MRS-ma.

U ovom sažetom kursu za vođenje poslovnih knjiga za pravna lica i preduzetnike po sistemu dvojnog knjigovodstva polaznici se informišu o svojim radnim, profesionalnim i zakonskim obavezama u vođenju poslovnih knjiga. Pre svega cilj je da se polaznici edukuju da vode poslovne knjige i da sastavljaju finansijske izveštaje u skladu sa računovodstvenim načelima definisanim u okviru Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Namena kursa je:

 1. Utvrđivanje pravila knjiženja i sastavljanje finansijskih izveštaja
 2. Pružanje pomoći o pravilnom obezbeđivanju informacija za dalje praćenjepropisa u skladu sa MRS
 3. Definisanje putem ocene (polaganja) postignutih znanja u toku kursa

Obuka se realizuje na osnovu znanja instruktora stečenog tokom redovnog školovanja, kao i na osnovu znanja stečenog u procesu nadgradnje kako u toku praktične primene u preduzećima, agenciji za knjigovodstvo tako i na redovnom praćenju seminara i sticanjem neophodnih zvanja za bavljenjem ovim poslom.

Predavač ovog kursa Knjigovodstva je Dragomir Gogić, dipl. ecc, ovlašćeni računovođa, revizor, sudski veštak, učesnik svih seminara u organizaciji Privrednog savetnika, vlasnik agencije za knjigovodstvo sa višegodišnjim predavačkim iskustvom.

Nastava u grupi traje 30 časova (3.5 nedelje), a ako se nastava pohađa individualno tj. polaznik sam sa profesorom tad kurs traje 20 časova. Na časove se dolazi tri puta nedeljno (ponedeljkom, sredom i petkom) po tri časa (2.5 sata) u terminu koji se izabere na početku kursa (10:30-13:00, 16:30-19:00, 19:00-21:30). Grupe su male, od 3-8 polaznika tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.

U cenu je uračunat Priručnik za knjigovodstvo - priručnik tipa praktikuma za knjigovodstvo,  koji polaznici dobijaju kao pomoćno priručno sredstvo pomoću koga mogu da počnu svoj samostalni rad i da se preko njega uključe u mogućnost praćenja i drugih udžbenika koji do sada nisu razumeli, a koji su se bavili ovom tematikom na sasvim drugi način tj. više teorijski.

U cenu je uračunat CD sa programom kroz koji polaznici vrše knjiženja tokom kursa kao i davanja besplatnih konsultacija po završetku kursa o različitim problemima u kojima se polaznici mogu naći kada budu sami obavljali knjigovodstvene poslove.

Tokom kursa koriste se sledeće metode u obuci:

 1. Metoda prepoznavanja dokumenta. Određivanje MRS-a kome pripada
 2. Metoda objašnjavanja, razumevanja i pravila po kome se knjiži
 3. Metoda samog knjiženja (svaki polaznik pojedinačno)
 4. Metoda izvlačenja i dobijanja informacija iz glavne knjige

Provera znanja vrši se na dva načina:

 1. U toku svakog časa, svaki polaznik određeni poslovni događaj koji je objašnjavan toga časa knjiži u svom knjigovodstvu koje se formira od prvog časa i taj se proces ponavlja za svaki novi poslovni događaj do kraja kursa
 2. Drugi nivo je provera celokupnog rada na kraju kursa u vidu dobijanja dokumenata koje treba obraditi kao da taj posao upravo počinju da rade ili u pravnom licu ili kao samostalna agencija

Na osnovu rezultata na polaganju, kao i procene predavača u toku samog kursa polaznicima će biti dodeljena diploma zavisno od stepena obrađenosti dokumenatacije koju dobijaju

 • u toku kursa
 • van kursa
 • i na samom polaganju

i to:

 1. Diplomu knjigovođe -70 % urađene dokumentacije
 2. Diplomu računovođe -70-100% urađene dokumentacije

PLAN KURSA KNJIGOVODSTVa

CILJ - Da Evidentira upise tj. promene u preduzeću (radnji)

ŠTA EVIDENTIRA - Određena dokumenta

KAD IH EVIDENTIRA - Kad nastanu

GDE IH EVIDENTIRA - U robnom (knjigama) knjigovodstvu i finansijskom (nalogu,dnevniku,kartici) KOJA DOKUMENTA EVIDENTIRA

1.POČETNO STANJE

1a.ULAZNE FAKTURE

A.Ulazne fakture veleprodaje (UFVP)

B.Ulazne fakture maloprodaje (UFMP)

C.Ulazne fakture osnovnih sredstava ( UFOS)

D.Ulazne fakture usluga ( UFUSL)

E.Ulazne fakture materijala (UFMAT)

2.IZLAZNE FAKTURE

A.Izlazne fakture veleprodaje (IFVP)

B.Izlazne fakture maloprodaje ( IFMP)

C.Izlazne fakture ulsuga ( IFUSL)

3.NIVELACIJE

A.Nivelacije u veleprodaji

B.Nivelacije u maloprodaji

4.IZVODI

5.BLAGAJNA

6.OBRAČUNI

A.OBRAČUN PLATA

B. OBRAČUN AMORTIZACIJE

C. OBRAČUN RAZLIKE U CENI U VELEPRODAJI

D. OBRAČUN RAZLIKE U CENI I U KALKULACIJI POREZA U MPE. OBRAČUN PDV-a

7.KNJIŽENJE PO ZAKLJUČNOM LISTU

A.Primljeni AVANSI

B.Dati AVANSI

8.ZATVARANJE KLASA

A.Klase 5

B.Klase 6

C.Klase 0,1,2

D.Klase 3,4

9.POČETNI NALOG ZA SLEDEĆU GODINU

             Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com