Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija u dosijeu zaposlenog

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Pregrevica 168, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
29.04.2020.
Trajanje kursa:
6 nastavnih časova, od 11 do 16h
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 10500 din

Opis kursa

Namena radionice Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih: Upoznavanje sa dokumentacijom iz oblasti radno-pravnih odnosa neophodnom za evidenciju kadrova i načinom na koji se ona sistematizuje u dosijeu zaposlenih u cilju postizanja usklađenosti sa zakonskim propisima i pripremljenošću pravnih subjekata za iznenadnu inspekciju, kao i upoznavanje sa procedurom samoprocene poslodavaca o poštovanju propisa u oblasti rada popunjavanjem kontrolnih lista.

Predavač: eksperti Inspektorata za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Program radionice Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih:

1) RADNO-PRAVNI DOKUMENTI – NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O RADU I DRUGIM PROPISIMA U OBLASTI RADA

– Ugovor o radu – osnovni, zaključen danom zasnivanja radnog odnosa i sadržina istog
– Svi pripadajući aneksi ugovora o radu
– Prijava na obavezno socijalno osiguranje
– Obračunska lista
– Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
– Propisani obrasci za zaposlene koji su u radnom odnosu ili su radno angažovani – Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (model)
– Pravilnik o radu (model)
– Obaveštenje i uverenje (upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo)

2) NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA ZAPOSLENE U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU, ZAKONOM O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I PODZAKONSKIM PROPISIMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BZR I NOVIM PODZAKONSKIM PROPISIMA

– Obrazac 6 – evidencija o osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad, sa posebnim osvrtom na periodično osposobljavanje
– Model programa o osposobljavanju zaposlenih iz oblasti BZR
– Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
– Obaveštenje o pravima uzbunjivača
– Izveštaj o izvršenom prethodnom, odnosno periodičnom lekarskom pregledu za zaposlene koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom
– Propisane evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa predlogom Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u oblasti BZR
– Stručni nalazi o izvršenom pregledu i ispitivanju opreme za rad i uslova radne okoline
– Deklaracija o usaglašenosti proizvoda (mašine)
– Izmene i dopune akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini u skladu sa izmenama i dopuna Zakona o BZR i novim podzakonskim propisima

3) KONTROLNE LISTE ZA OBLAST RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU – SAMOPROCENA POSLODAVACA O POŠTOVANJU PROPISA U OBLASTI RADA

NAPOMENA: Za brze uplate odobravamo 5% popusta, a za dva i više učesnika iz iste organizacije dodatnih 10%.

 

Kotizacija iznosi 10.500,00 (+PDV). Za brze uplate odobravamo 5% popusta, a za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com