Jedinstveni besplatni trening program za zaštitu životinja i prirode

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Stjepana Filipovića 29, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
jun-decembar 2019. godine
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Niš

CENA: na upit

Opis kursa

 

КONКURS
za polaznike prve generacije besplatnog šestomesečnog trening programa u okviru ORCA Akademije

Da li želite da kroz svoju struku aktivno doprinesete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode? Želite li da svoje znanje primenite tako da napravite stvarnu promenu u društvu? Radoznali ste da saznate na koje načine možete da obezbedite finansijska sredstva za svoj rad, kako da efikasno pošaljete svoju poruku građanima, medijima i političarima? Možda želite da se usavršavate u oblastima svojih interesovanja uz mentorsku podršku?

Dobrodošli u ORCA Akademiju: jedinstveni trening program koji kroz multidisciplinarni pristup – integrišući znanja i oblasti prirodnih i društvenih nauka – razvija znanja i veštine potrebne za primenjenu zaštitu životinja i prirode. ORCA Akademija je prvi program ovog tipa u našoj zemlji, nastao na osnovu potreba našeg društva i po ugledu na savremene evropske programe obrazovanja u ovim oblastima.

Program je namenjen onima koji žele da se u okviru svoga rada posvete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode i to:

 • studentima diplomskih / postdiplomskih studija
 • stručnjacima iz relevantnih oblasti
 • aktivistima organizacija civilnog društva

ORCA Akademija pristupa dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode kao multidisciplinarnim oblastima koje se mogu razvijati uz integraciju znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Akademija afirmiše savremen pristup dobrobiti životinja i zaštiti prirode, uzimajući u obzir širi socio-ekonomski i politički okvir za razvoj ovih oblasti

Teme koje se obrađuju na ORCA Akademiji:

 • Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode
 • Tehnike prikupljanja sredstava i projektni menadžment
 • Кomunikacija sa različitim ciljnim grupama
 • Liderske veštine
 • Proces izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode
 • Savremeni koncepti dobrobiti životinja koji se primenjuju u Srbiji, Evropi i svetu
 • Savremeni pristupi očuvanju vrsta i staništa u Srbiji, Evropi i svetu

ORCA Akademija traje ukupno šest meseci (jun-decembar 2019. godine) i sastoji se iz:

 • dva petodnevna trening modula koja će se održati u Nišu u periodu 10-14.06.2019 i 02-06.12.2019. godine
 • e-learning zadataka i razvijanja stručno-istraživačkog rada uz mentorsku podršku. Teme radova će se naknadno utvrditi sa polaznicima ORCA Akademije. Okvirna lista oblasti u okviru kojih je moguće odabrati temu data je u prilogu 2 ovog konkursa

Pored toga, ORCA Akademija obuhvata organizovane posete domaćim institucijama od značaja za dobrobit životinja i zaštitu prirode, sa ciljem upoznavanja sa njihovim radom.

Na našem sajtu možete preuzeti uputstva za biografiju i motivaciono pismo, kao i teme za istraživački rad.

Najbolji stručno-istraživački radovi biće prezentovani na regionalnoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana koju organizuje ORCA, decembra 2019. godine.

Polaznici koji uspešno završe sve obaveze dobiće sertifikat ORCA Akademije, kao i mogućnost da se uključe u rad ORCA i drugih partnerskih institucija i organizacija sa kojima ORCA sarađuje.

PRIJAVLJIVANJE

Кonkurs je otvoren od 15. aprila do 15. maja u 16h

Prijavna dokumentacija se sastoji od biografije i motivacionog pisma koji su sastavljeni prema Smernicama za prijavu na ORCA Akademiju 2019 (prilog 1)

Troškovi učešća u trening programu ORCA Akademije 2019 biće pokriveni za 12 polaznika od strane ORCA, zahvaljujući donatorskoj podršci

 

ORCA Akademija – partner u znanju
mesto gde mladi lideri kreiraju održivu budućnost za ljude, životinje i prirodu!Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com