Javne nabavke od A do Š - akreditovani program

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Pregrevica 168, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
14.09.2019.
Trajanje kursa:
96 nastavnih časova (8 nastavnih dana, subotama od 15.9. do 3.11.2018)
Vreme održavanja:
celodnevni, vikendom
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: na upit

Opis kursa

 

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS broj 611-00-02171/2017-03 od 18.5.2018. godine Institut za ekonomsku diplomatiju je stekao status Javno priznatog organizatora aktivnog obrazovanja odraslih za oblast javnih nabavki. Ovim je program profesionalnog usavršavanja “Škola javnih nabavki” kojeg Institut realizuje već više godina i koju je završilo preko 200 polaznika u 10 upisanih generacija, akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Akreditacija ima za posledicu značajno viši nivo usvojenog znanja što smo postigli proširenjem oblasti koje se obrađuju, povećanjem fonda časova i dodatnim praktičnim radom na zadatim temama.

Program ima za cilj sticanje specijalizovanih znanja i veština (kompetencija) u oblasti javnih nabavki i zakonito postupanje u cilju ekonomičnog, efikasnog i transparentnog trošenja sredstava u sistemu javnih nabavki. Program je zasnovan na realnim potrebama poslovne zajednice u Srbiji sa specijalizovanim, kako teorijskim, tako i praktičnim znanjima u oblasti javnih nabavki, a koja premašuju samo poznavanje normativa.

Ključni cilj obuke je da polaznici ovladaju kompletnim sistemom sprovođenja javne nabavke od planiranja, preko definisanja i realizacije različitih postupaka (koje propisuje Zakon o javnim nabavkama), do izvršenja svakog konkretnog ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pozitivnim zakonskim rešenjima.

Po završetku obuke, polaznici će biti u stanju da:

 • Ovladaju institucionalnim i zaonodavnim okvirima javnih nabavki
 • Primene ključna načela koja prožimaju ceo proces javne nabavke
 • Primenjuju principe i okvire zakonitog postupanja pri sprovođenju svake vrste javne nabavke
 • Vrše, zahvaljujući stečenim kompetencijama, svaku praktičnu aktivnost koju iziskuje proces javnih nabavki

Predavači

1) Miloš Jović, ekspert za javne nabavke, doskora zaposlen u Upravi za javne nabavke

2) Jasmina Milenković, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

3) Olivera Rajković, šef Odseka za materijalno-finansijske, opšte i kadrovske poslove u Upravi za javne nabavke

 

Organizacija i metode rada

 • Obuka se sprovodi kroz 96 nastavnih časova od kojih su teorija (zakonodavstvo) i praktičan rad zastupljeni sa po 50% nastavnog fonda
 • Nastava je organizovana u 8 nastavnih modula (nastavnih jedinica)
 • Za svaku nastavnu jedinicu je zadužen predavač koji je usko specijalizovan za teme koje modul obrađuje
 • Svaki modul se obrađuje kroz 12 nastavnih časova od kojih se 8 realizuje u nastavnoj sali Instituta, a 4 kroz izvršavanje vannastavne aktivnosti, odnosno samostalnu izradu praktičnog zadatka
 • Za svaku nastavnu jedinicu polaznici dobijaju literaturu koju priređuju predavači / eksperti za predmetnu nastavnu jedinicu
 • Nastava se realizuje kroz interaktivan individualni i grupni rad, korišćenjem brainstorming metoda, diskusije, simulacije slučajeva, studije sučajeva, predavanja i vežbe
 • Praktičan rad se sprovodi kroz samostalnu izradu zadataka, kako u toku nastave tako i vannastavno

 

Ispit i potvrda

Po odslušanom nastavnom programu, svi polaznici polažu usmeni i pismeni završni ispit.

Nakon položenog ispita, polaznici dobijaju Potvrdu o završenom programu specijalizovanog profesionalnog usavršavanja koja se izdaje na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na posebnom formularu.

 

Kotizacija

Za upis u predroku odobravamo čak 40% popusta

- Kotizacija za naručioce (8 modula) je 80.000,00 (+PDV), ali, umanjena za 40% u predroku, iznosi svega 48.000,00 (+PDV)

- Kotizacija za ponuđače (7 modula) je 70.000,00 (+PDV), ali, umanjena za 40% u predroku, iznosi svega 42.000,00 (+PDV)

- Za dva i više učesnika iz iste organizacijie, odobravamo i dodatnih 5% popusta

 

NASTAVNI PROGRAM

I MODUL (14.9.2018) - Institucionalni i zakonodavni okvir, načela, izuzeća, sprečavanje korupcije i planiranje JN

II MODUL (21.9.2018) - Postupci javne nabavke, konkursna dokumentacija

III MODUL (28.9.2018) - Tehničke specifikacijek, uslovi za učešće, preferencijali, neuobičajeno niska cena

IV MODUL (5.10.2018) - Otvaranje ponuda, postupak zaštite prava pred Republičkom komisijom, poništenje ugovora

V MODUL (12.10.2018) - Zakonitost i efikasnost sprovođenja postupaka: prekršajna i krivičnopravna odgovornost u vezi sa JN

VI MODUL (19.10.2018) - Menadžment u JN: vođenje dijaloga, upravljanje ugovorom, rizicima i internim procedurama u JN

VII MODUL (26.10.2018) - Put javne nabavke: praktična radionica kroz simulaciju celokupnog postupa JN

VIII MODUL (2.11.2018) - Planiranje JN i rad u aplikativnom softveru

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com