Izmene podzakonskih propisa u skladu sa novim Carinskim zakonom

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
28.08.2019.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 16700 din

Opis kursa

Na seminaru će biti obrađene novine u carinskim propisima koje su donete u svrhu primene Carinskog zakona, sa posebnim osvrtom na:

 • Uredbu o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (u delu koji se odnosi na Carinsku tarifu i poreklo robe),
 • Odluku o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda,
 • Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini,
 • Odluku o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.

Svi navedeni propisi su stupili na snagu 17. juna 2019. godine.

U drugom delu seminara biće reči o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu, koje su usvojene radi primene protokola i uz Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom. Ovaj protokol je stupio na snagu 1. juna 2019. godine i donosi veliki broj promena u vezi sa preferencijalnim uvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Predavači su predstavnici Ministarstva finansija, i bićete u prilici da kroz direktnu komunikaciju sa njima obezbedite ispravnu primenu novih podzakonskih propisa.

Cilj seminara:

upoznavanje privrednika sa izmenama propisa radi njihove blagovremene i pravilne primene

Ciljna grupa:

uvozno-izvozno orijentisane firme

Teme:

 • Novi Carinski zakon
 • Nova Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
 • Nova Uredba o carinskim povlasticama
 • Nova Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici
 • Pravilnici za primenu Carinskog zakona
 • Bezpapirna komunikacija između carine i poslovne zajednice
 • Nova podela carinskih postupaka
 • Novine u pogledu carinskih pojednostavljenja – uvode se nova pojednostavljenja, a kod postojećih pojednostavljenja se u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata
 • Osnažuje se institut ovlašćenog privrednog subjekta
 • Novine kod carinskih postupaka
 • Novine u Uredbi o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (u delu koji se odnosi na Carinsku tarifu i poreklo robe)
 • Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda,
 • Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
 • Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • Sadržaj promena koje donose protokol i Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom prilikom uvoza u Republiku Srbiju i Republiku Tursku (nove robe i promene visina kvota i preferencijalnih stopa carine za već sadržane robe, primena ostalih dažbina prilikom uvoza ove robe)
 • Ostale izmene Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu koje se odnose na usklađivanje sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2019. godinu

Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna i primeni najvažnije promene u navedenim propisima;
 • Sagleda prednosti koje domaćim proizvođačima i uvoznicima donose izmene Sporazuma o slobodnoj trgovini sa republikom Turskom.

Predavači:
Snežana Karanović, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu finansija.
Milka Živanović, načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija.
Nadica Pantović, načenik Odeljenja za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija od 2005. godine. Prethodno radila u Upravi carina i privredi. Specijalista za carinsku tarifu, svrstavanje, poreklo i vrednost robe. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu. Autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com