Izdavanje računa u skladu sa zakonom kao preduslov tačnih PDV evidencija, pregleda obračuna i PPPDV prijave

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
24.09.2019.
Trajanje kursa:
od 10:00 do 15:30 sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa


IZDAVANJE RAČUNA U SKLADU SA ZAKONOM KAO PREDUSLOV TAČNIH PDV EVIDENCIJA, PREGLEDA OBRAČUNA I PPPDV PRIJAVE

 

24. septembar 2019. godine
od 10:00 do 15:30 sati


Privredna komora Srbije, Kneza Miloša br.12, Sala međusprat

 

Kod PDV obveznika od 1. jula 2019. godine stupila je na snagu puna primena zakona kod PDV evidencija, sačinjavanja pregleda obračuna -Obrazac PO PDV i popunjavanja PP PDV prijave.
U prethodne dve godine održali smo veliki broj treninga na ovu temu i tom prilikom uočili da znatan broj problema nastaje zbog RAČUNA, odnosno njegove sadržine, načina izdavanja i načina ispravki grešaka.
 
Program predavnja:

PDV RAČUN

 • Račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV, drugim zakonima i podzakonskim aktima;
 • Sadržina računa u zavisnosti od vrste prometa;
 • Sadržina računa i pravo na odbitak prethodnog PDV;
 • Mogućnost izdavanja dokumenta o obračunu od strane primalaca dobara i usluga i poreski tretman istog;

 

 • Punovažnost računa u slučaju kada: Račun nije potpisan, račun nije overen pečatom, račun je izdat u elektronskom obliku bez pečata i potpisa
 • Ispravka greške u računu u slučaju iskazivanja većeg PDV od dugovanog;
 • Ispravka greške u slučaju manjeg iskazivanja PDV;
 • Slučajevi u kojima se greške ne mogu ispraviti;

 

 • FAKTICITET POSLOVNE PROMENE KAO PREDMET KONTROLE PORESKIH ORGANA

       „Prefakturisani“ troškovi između rezidenata i nerezidenata
        Iskazivanje „taksi“ na računu
        Poreski prekršaji
        Utaja PDV kao krivično delo

 • SUBVENICJE I OBAVEZA IZDAVANJA RAČUNA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • NAJČEŠĆE NEDOUMICE PRILIKOM POPUNJAVANJA PREGLEDA OBRAČUNA Obrazac POPDV

Predavač:

Snežana Matejić, poreski savetnik, radila u Poreskoj upravi na mestu direktora Filijale Panč

Trening je namenjen:

 • obveznicima PDV
 • licima iz čl. 9. Zakona o PDV

S obzirom na prekršajnu i eventualnu krivičnu odgovornost, u slučaju netačno popunjenih podataka trening je neophodan direktorima, finansijskim direktorima, šefovima računovodstva, knjigovođama, zaposlenima na poslovima zaključivanja ugovora, kao I zaposlenima na izdavanju I prijemu dokumenata.

Način rada:
Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse.

Cilj treninga:

Da se polaznici upoznaju sa najnovijim propisima vezano za sadržinu računa, načinom ispravke grešaka u računu i poreskoj prijavi i posledicama koje proističu izdavanjem i prijemom računa koji su neispravni.

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku ( bez PDV-a)

Privredna komora Srbije, tel (+381 11)4149 421, sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com