Finansije za nefinansijere

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
17.09.2019.
Trajanje kursa:
2 dana
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 19200 din

Opis kursa

FINANSIJE ZA NEFINANSIJERE

17. I 18.septembar 2019.godine, 09-17h

PK Srbije, RPK Novi Sad,

Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala I sprat

TEME:

 • Uvod u računovodstvo i finansije;
 • Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling) ;
 • Bilans stanja;
 • Sredstva – imovina: osnovna, obrtna;
 • Obaveze: kratkoročne, dugoročne;
 • Analiza likvidnosti i solvetnosti kompanije - kratkoročni i dugoročni aspekt likvidnosti;
 • Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti; 
 • Bilans uspeha;
 • Princip vremenskog razgraničenja;
 • Obračun i tumačenje različitih nivoa profita u poslovanju;
 • Obračun EBITDA pokazatelja i EBITDA marže;
 • Obračun stvarne novostvorene vrednosti - EVA;
 • Bilans tokova gotovine;
 • Amortizacija i metodi obračuna amortizacije;
 • Metode vodjenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene) ;
 • Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management)
 • Analiza operativog ciklusa gotovine;
 • Tokovi gotovine i indirektan metod;
 • Analiza bilansa;
 • Finansijski pokazatelji – likvidnosti, profita i rentabilnosti;
 • Du Pont model rentabilnosti;
 • Vrste troškova; fiksni, varijabilni, mešoviti;
 • Prag rentabilnosti (CVP – Cost Volume Profit analiza);
 • Obračun proizvodnje i cene koštanja;
 • Paretovo pravilo i primena principa 20:80;

Seminar je namenjen:

 • Top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja.
 • Svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka.
 • Svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije i ostalim zainteresovanim za ovu oblast.

Polaznici dobijaju:

 • Radni materijal i CD,
 • osveženje na pauzama i
 • sertifikat PKS o odslušanom seminaru

PREDAVAČI:

Milan Mijailović, profesionalni poslovni konsultant
Ljubomir Jovanović, diplomirani ekonomista, konsultant

Kotizacija za seminar je povlašćena i iznosi:
19.200,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Napomena:
Posebni uslovi plaćanja za članove PKS.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com