Elektronska dostava podataka u Registar hemikalija i biocidnih proizvoda

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bežanijska 30, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 10.00 do 16.00 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 11800 din

Opis kursa

 

Elektronska dostava podataka u Registar hemikalija i biocidnih proizvoda

Predavači: Olivera Pavićević i Bobana Jakovljević, Eksperti iz oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnih proizvoda

 

U cilju efikasnog ispunjavanja obaveza i olakšane primene propisa iz oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima uspostavljena je elektonska platforma za dostavu podataka za upis hemikalija u Registar hemikalija i podnošenje zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Кorišćenjem elektronske platforme od strane privrednih subjekata ostvaruje se bolja komunikacija, ušteda u vremenu i smenjenje troškova, s jedne strane a efikasniji rad regulatornog organa s druge strane.

Od januara 2019. godine, počela je sa radom elektronska dostava podataka za upis hemikalija u Registar hemikalija, a od aprila 2019. godine za podnošenje zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Seminar je namenjen privrednim subjektima koji stavljaju hemikalije i/ili biocidne proizvode u promet, pre svega odgovornim licima i zaposlenima, kao i savetnicima za hemikalije koji su uključeni u poslove upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima.

 KLJUČNE TEME SEMINARA:

 • Upis hemikalija u Registar hemikalija:
 • Funkcionisanje elektronske platforme;
 • Pravo pristupa;
 • Šta nakon podnete prijave u Registar hemikalija.
 • Upravljanje biocidnim proizvodima:
 • pravni osnov za registar biocidnih proizvoda,
 • kako se vrši registracija već prijavljenih kompanija za korišćenje elektronske platforme, tako i kompanija koje nisu prijavljene za korišćenje elektronske platforme,
 • kako se vrši registracija,
 • uloga savetnika za hemikalije,
 • kako se vrši pristup portalu i za koje postupke.

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 11.800 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike. Za učesnike iz regiona kotizacija iznosi 100 EUR i važe isti popusti.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com