EU projekti od A do Z

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
16.09.2019.
Trajanje kursa:
od 09.00 do 15.30 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 38000 din

Opis kursa

EU PROJEKTI OD A DO Z

od razvoja ideje, pisanja predloga projekta, do pripreme budžeta i javnih nabavki

16-20. septembar 2019.

od 09.00 do 15.30 sati

Privredna komora Srbije,

Kneza Miloša 12, sala tri

 

ТЕМЕ:

Ova 5-dnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi Vas kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžetiranja i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU, tačnije po PRAG procedurama.

Cilj programa

- Pružanje svih relevantnih informacija o bespovratnim sredstvima i funkcionisanju EU fondova

- Edukacija polaznika za samostalnu izradu kvalitetnih projektnih aplikacija za EU fondove

- Edukacija polaznika za samostalnu pripremu realnog budžeta i planirate trošenje sredstava na EU projektima

- Edukacija polaznika za samostalnu pripremu tenderskog desijea i tenderske ponude za javne nabavke

Rezultati obuke su:

1. Polaznici će biti osposobljeni za pronalazak i prepoznavanja prilika za finansiranje projekata, te će imati znanja o temeljnim preduslovima koje projekti, kao i nosioci projekata, moraju zadovoljiti kako bi bili prihvatljivi za finansiranje

2. Polaznici će steći znanja i veštine koje će im omogućiti razvijanje projektnih ideja te njihovu izradu za svrhe projektne prijave

3. Polaznici će biti edukovani za nezavisni razvoj projektnog budžeta za projekte finansirane iz EU fondova

4. Polaznici će biti opremljeni alatima i tehnikama za uspešno pripremanje tenderske dokumentacije i tenderske ponude za javne nabavke po pravilima EU

5. Uspešni polaznici će dobiti Sertifikat o stečenom znanju izrade projekata finansiranih iz EU fondova

PREDAVAČI:

Zoran Krtinić, Marija Spasić Šola, Jelena Kolić i Ratko Bojović

Tim stručnjaka Evropske trening akademije EUTA će vam zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su: Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus... pružiti metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora.

Obuka je namenjena:

Svima onima koji pripremaju projektne ideje i pišu projekte, onima koji su uključeni u realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kao I onima koji žele da se profesionalno profilišu u ovoj oblasti

Kotizacija:

38.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Polaznici dobijaju:

Nastavni materijal uključuje prezentacije, priručnike, dodatni materijal, vežbe i primere iz prakse, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com