Budzetsko računovodstvo

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
30.09.2019.
Trajanje kursa:
44 časa, ponedeljak, sreda od 16.00 do 20.00, petak 11.00 do 15.00
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 25200 din

Opis kursa

 

Od 30.9. do 21.10. 2019. ponedelјkom, sredom od 16.00 – 20.00, petkom od 11.00 - 15.00
Poslovna zgrada JP Službeni glasnik, Beograd, Jovana Ristića 1


Budžetsko računovodstvo dobija sve više na značaju i sve je veća potražnja za budžetskim računovođama. Poznato je da bez dobrog poznavanja budžetskog računovodstva i zakonske regulative u budžetskom sistemu nema dobrog menadžmenta, kontrole, interne kontrole, interne i eksterne revizije kod budžetskih korisnika. Takođe je važno napomenuti da se budžetski sistem, kontrola i računovodstvo skoro nigde ne izučavaju, iako predstavlјaju vrlo važnu oblast.

Predavanja su interaktivna i osmišlјena su tako da polaznici u 44 časa obuke, steknu teorijska i praktična znanja. Četiri poslednja časa predviđena su za polaganje ispita. Nakon obuke, polaznici će biti osposoblјeni za samostalno obavlјanje računovodstveno – knjigovodstvenih poslova.

U teorijskom delu kursa izučavaju se sledeće teme:

• Uvod u budžetsko računovodstvo
• Aspekti definisanja imovine
• Bilans stanja: poslovne promene i njihov uticaj na bilans stanja - struktura bilansa i - sastavlјanje zaklјučnog bilansa
• Sistemi knjigovodstva: prosto knjigovodstvo i dvojno knjigovodstvo
• Oblici i metode knjigovodstva
• Poslovne knjige i pomoćne knjige
• Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija
• Prihodi i primanja, rashodi i izdaci, nastanak i knjiženje na kontima uspeha poslovanja
• Bilans uspeha kao razlika između računa prihoda i primanja i rashoda i izdataka
• Sastavlјanje završnog računa kod budžetskih korisnika
• Poslovi koji prethode izradi završnog računa
• Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
• Obračun ispravke vrednosti osnovnih sredstava - amortizacije
• Rezultat poslovanja - način utvrđivanja i knjiženja

U praktičnom delu se radi kompletan posao od početnog bilansa do utvrđivanja finansijskog rezultata i popunjavanja Izveštaja Bilansa stanja – Obrazac 1.

• Otvaranje početnog bilansa
• Otvaranja konta glavne knjige sa unošenjem početnog stanja iz početnog bilansa
• Kontiranja naloga za knjiženje i knjiženje preko dnevnika glavane knjige i konta glavne knjige
• Zaklјučivanje konta
• Sastavlјanje Zaklјučnog lista – bruto bilansa
• Utvrđivanje finansijskog rezultata - budžetskog korisnika
• Popunjavanje Izveštaja o Bilansu stanja, Obrazac 1

Predavači:

1. Berberovic Hasan, dipl.oec, dugogodišnji viši budžetski inspektor Ministarstva finansija Republike Srbije, revizor u javnom sektoru,
2. Tošić Nadežda, doktor prav. nauka iz oblasti budžetskog sistema i kontrole

Kotizacija:

21.000,00 + PDV (20%)

Mogućnost plaćanja u tri jednake rate.

Učesnici ostvaruju i 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga.

Polaznicima obuke obezbeđeni su:

  • interaktivno predavanje i savetodavna podrška stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u datoj oblasti,
  • sertifikat o učešću na seminaru,
  • radni materijal,
  • savremeno opremlјen prostor prilagođen potrebama održavanja seminara,

Ukoliko se ne prijavi dovolјan broj učesnika, organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara, uz obavezu da o otkazivanju obavesti prijavlјene učesnike.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com