Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
03.09.2019.
Trajanje kursa:
od 09.30 do 14.00 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 3700 din

Opis kursa


KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

BANKA KAO PRODAJNI PUT OSIGURAVAJUĆIH USLUGA

(5 časova obuke)


Privredna komora Srbije
Kneza Miloša 12, sala 6


TEME:

1. Uvod
2. Odrednice uspešnog poslovanja bankarskog osiguranja
3. Osiguravajuće usluge koje se prodaju preko banaka
4. Najvažnija načela prodaje polisa primenjena na banku
5. Primeri vođenja prodaje odabranih vrsta osiguranja preko banke
6. Osnovna obeležja tržišta banke-osiguranja
6.1. Obeležja evropskog tržišta
6.2. Obeležja tržišta u Srbiji
7. Polazišta daljeg razvoja bankarskog osiguranja
7.1. Posebnosti u dobu digitalizacije
8. Zaključak

Predavač:

prof. dr Nebojša Žarković

Obuka je namenjena:

kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS", br. 11/2017)

Polaznici dobijaju:

radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

Kotizacija:

3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com