Analiza i obrada podataka u programu STATA

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Vlajkovićeva 19, Knez Mihailova 33, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
4 nedelje, ukupno 32h predavanja
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Inđija, Beograd, Kragujevac, Vrnjačka Banja, Niš, Online - putem interneta

CENA: 83000 din

Opis kursa

 

Analiza i obrada podataka u programu STATA

 

Želite da saznate koliko je statistička obrada podataka bitna za Vaša istraživanja i kako da primenite softver STATA za analizu podataka?

Program „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ će Vam omogućiti da steknete nova ili unapredite postojeća znanja iz ove oblasti. Iskoristite priliku da uz pomoć stručnih i iskusnih predavača, a kroz praktične primere steknete nova ili dodatna znanja iz oblasti ekonometrije.
Statistička analiza podataka predstavlja jedan od nezaobilaznih alata u velikom broju naučnih istraživanja, ali i u različitim oblastima koje zahtevaju analizu i obradu podataka (marketing, psihologija, ekonomija, finansije, medicina, i sl.). STATA je jedan od najpopularnijih softvera koji Vam pruža mogućnosti za jednostavne ali i složenije analize podataka.  „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ omogućiće studentima različitih naučnih oblasti da steknu osnovnu ili dodatnu edukaciju za primenu ovog softvera u istraživanjima. Pored toga, kurs je namenjen i marketinškim stručnjacima, finansijkim analitičarima, i svim stručnjacima koji se bave statističkom analizom podataka. Kurs kroz teorijske i praktične primere omogućava sticanje osnovnih znanja za analizu podataka u softveru STATA, linearne regresije, višestruke i panel regresione analize, modela sa korekcijom greške, itd.

 

Grupe broje do 8 polaznika kako bi predavači svima mogli da posvete vreme. Postoji mogućnost pohađanja jednog modula za sve one koji žele da utvrde znanje ili nauče nešto novo a određene module su već savladali. Popusti za studente, grupe sa više od dva člana ukoliko kurs nije već na popustu.

Studenti u našem centru imaju specijalne popuste, zato što mi dobro znamo šta je studentski život.

Za popust potreban je važeći index.

Cene zasebnih modula su:

Prvi modul 15.000 dinara; Drugi modul 15.000 dinara; Treći modul 25.000 dinara; Četvrti modul 28.000 dinara ;

 

Ukoliko želite postoji mogućnost pohađanja i individualnog kursa. Cena po upitu.

 

    Analiza i obrada podataka u programu STATA obuhvata:

                                                                                

             MODUL I

 

            Prvi koraci u programu STATA           

 

 •  Teorijske osnove statistike
 •  Pokretanje i upoznavanje programa
 •  Prozori, meniji, okviri za dijalog
 •  Definisanje, unos i modifikovanje podataka
 •  Korišćenje datoteka sa podacima
 •  Do-files
 •  Log-files
 •  Uvoz podataka iz različitih formata
 •  Komande za obradu podataka
 •  Kreiranje “dummy” varijabli
 •  Deskriptivna statistika
 •  Dijagrami za analizu podataka
 •  Korelacija
 •  Zatvaranje programa

 

           MODUL II

 

        Analiza podataka u programu STATA

 

 •  Prosta linearna regresija
 •  Multikolinearnost
 •  Autokorelacija
 •  Serijska korelacija
 •  Heteroskedastičnost
 •  Testiranje normalnosti raspodele
 •  Tumačenje rezultata
 •  ANOVA (analiza varijanse)
 •  MANOVA (multivarijaciona analiza varijanse)
 •  t-test
 •  z-test
 •  HI-kvadrat test
 •  Mann-Whithey U test
 •  Wilcoxon test ranga
 •  Kruskall-Wallis test

 

           MODUL III

 


         Višestruka i panel regresija

 

 • Osnovne postavke višestruke regresije
 • Postupak višestruke regresije u programu STATA
 • Testiranje heteroskedastičnosti
 • Testiranje multikolinearnosti
 • Durbin-Watson test
 • Breusch-Godfrey test
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Interpretacija rezultata
 • Osnove panel regresiona analiza
 • Postupak panel analize
 • Model sa fiksnim efektom
 • Model sa slučajnim efektom
 • Hausman test
 • Tumačenje rezultata

 

           MODUL IV

 

        VAR, VECM i ARCH/GARCH model

 

 •  Osnovne postavke VAR i VECM modela
 •  Postupak VAR i VECM modela u programu STATA
 •  Test jediničnog korena
 •  Johansen test kointegracije
 •  Granger causality test
 •  Lag selection
 •  Tumačenje rezultata VAR i VECM modela
 •  Osnovne postavke ARCH/GARCH modela
 •  Postupak ARCH/GARCH modela
 •  Tumačenje rezultata ARCH/GARCH modela

 

Nakon obuke ćete moći sami da izrađujete nacrte istraživanja, analizirate podatke putem deskriptivne statistike, tumačite rezultate korelacije, proste linearne, višestruke i panel regresije, analizirate i tumačite podatke primenom VAR, VECM i ARCH/GARCH modela.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com