Analiza finansijskih izveštaja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
16.07.2020.
Trajanje kursa:
od 09.00 do 15.00 sati
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa


ANALIZA  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  

16.7.2020. god
od 09.00 do 15.00 sati

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša br.12
Sala međusprat

 

ТЕМЕ:

 • Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
 • Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
 • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
 • Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
 • Analiza neto obrtnog fonda
 • DuPont analiza
 • Ocena boniteta privrednog subjekta
 • Analiza prelomne tačke rentabilnosti
 • Praktični primeri i vežbe

PREDAVAČI:

Vera Lončar

ACCOUNT DOO NOVI SAD

Seminar je namenjen: 

 • Finansijskim direktorima, menadžerima, kontrolorima, vlasnicima privrednih društava i preduzetnicima
 • Licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana i ostalim analitičarima
 • Ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja

Cilj seminara:  

je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima bolja  primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih pristupa  analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Polaznici dobijaju:   

 • materijal sa primerima i vežbama,
 • šablon za analizu finansijskih izveštaja u excel-u,
 • osveženje na pauzama,
 • sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Mesto održavanja seminara:

Privredna komora Srbije,

Beograd, Kneza Miloša br.12

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com