Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
02.06.2021.
Trajanje kursa:
09.00-14.00 č
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 20000 din

Opis kursa

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

- 6 DANA STRUČNE OBUKE ZA STICANJE LICENCE -


02,03,04,07,08. i 09.jun 2021. godine

10:00 - 15.30 sati


TEME

UVODNI ČAS 

T-1 POJAM UPRAVLjANјA RIZIKOM I PROCENE RIZIKA 

T-2 BEZBEDNOST ORGANIZACIJE 

T-3  PROCENA RIZIKA U INFORMACIONO KOMUNIKACIONO TELEKOMUNIKACIONIM (IKT) SISTEMIMA

T-4 PRAVNI OSNOV ZA PROCENU RIZIKA U ORGANIZACIJI I NORMATIVNA DOKUMENTA U OBLASTI ZAŠTITE LICA, IMOVINE I POSLOVANјA 

T-5 OPŠTE POSLOVNE OPASNOSTI I OPASNOSTI OD NEUSAGLAŠENOSTI SA STANDARDIMA 

T-6 PROCENA RIZIKA PO BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI 

T-7 PROCENA PRAVNIH RIZIKA I PROCENA RIZIKA OD PROTIVPRAVNOG DELOVANјA 

T-8 PROCENA RIZIKA OD POŽARNIH OPASNOSTI

T-9 PROCENA RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA

T-10 METODOLOGIJA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA IMOVINE I POSLOVANјA 

RADIONICA 1 

RADIONICA 2 

KONTROLNI TEST

UKUPNO (6 nastavnih dana po 6 nč)

 

Cilj obuke:

Priprema za polaganje stručnog ispita radi sticanja licence za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, i sticanje veština za rad u praksi prema propisanoj metodologiji u važećoj verziji standarda SRPS A.L2.003:2017

PREDAVAČI:

Dragiša Jovanović, specijalista za bezbednost

Obuka  je namenjena:

Menadžerima bezbednosti i zaposlenima u  organizacijama (privredna društva, preduzetnici, javna preduzeća, ustanove, institucije, organi lokalnih samouprava i dr.) i svim licima koji su zainteresovani za procenu rizika i/li licenciranje u skladu sa propisima koji obavezuju organizacije na izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, donošenje mera za postupanje sa rizicima. (čl. 20 st. 5 ZPO) i izradu Plana obezbeđenja (čl. 20 st. 6 ZPO)

Uslovi za pohađanje obuke:

  • državlјanin Srbije
  • punoletno lice
  • najmanje SSS
  • lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove
  • nema bezbednosnih smetnji
  • uspešno završena obuka

Vreme održavanja seminara:

08-12.05. i 15.05.2017.
09.00-14.00 sati

KOTIZACIJA:

30.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju:

 CD sa skriptom za pripremu ispita, alatima potrebnim za procenu i važećim propisima, Potvrdu o obučenosti (Obrazac 2 Pravilnika), instrukcije za prijavu stručnog ispita i podnošenje zahteva za dobijanje licence, i osveženje na pauzama

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com