Ocenjivanje zaposlenih

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
10.05.2021.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 18800 din

Opis kursa

Ocenjivanje postignutih rezultata zaposlenih, kao deo procesa upravljanja učinkom jedne organizacije, postalo je jedna od velikih i značajnih tema današnjice koja se nalazi u središtu sistema upravljanja ljudskim resursima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Osim što govore o efikasnosti rada u jednoj sredini, rezultati ocenjivanja treba da bude i osnov za donošenje odluka o pravcu i intenzitetu potrebnog razvoja zaposlenih u toj organizaciji.

Pravilnim sprovođenjem postupka ocenjivanja zaposlenih, odnosno planiranjem, praćenjem, vrednovanjem i usmeravanjem učinka (bilo individualnog bilo timskog) ostvaruju se dva značajna cilja:

 • podizanje opšte organizacijske sposobnosti i
 • ostvarivanje strategijskih ciljeva.

Dobrobiti koje zaposleni imaju od ocenjivanja su višestruke i vezane su za pravilno i pravovremeno donošenje odluka o nagrađivanju, napredovanju, ali i usavršavanju i profesionalnom razvoju. Upravljanje znanjem je neposredno vezano uz sistem ocenjivanja.

Trening će pomoći učesnicima da:

 • bolje i potpunije shvate svrhu i smisao ocenjivanja zaposlenih,
 • razumeju koji sistem ocenjivanja bi bio najpogodniji sa aspekta njihove organizacije i konteksta u kome rade,
 • nauče kako se pišu individualni ciljevi za zaposlene,
 • povezuju za ciljevima organizacije,
 • odaberu najbolje kriterijume za ocenjivanje i kako da ih vrednuju.

Znanja koja steknu na treningu učesnici mogu odmah primeniti u praksi tako što će:

 • definisati način ocenjivanja i kriterijume,
 • razviti odgovarajući sistem nagrađivanja i napredovanja,
 • moći će da kreiraju formular za ocenjivanje,
 • moći da sa zaposlenima dogovore ciljeve rada za naredni period,
 • moći da sprovedu ocenjivanje i prate njegove efekte na ukupan rad organizacije.

Tokom treninga primenjivaće se sledeće metode rada: predavanje, diskusija, simulacija, razmena iskustava, studija slučaja.

Ciljna grupa:

Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama organizacija privatnog i javnog sektora.

Cilj treninga:

Cilj treninga je unapređenje znanja učesnika o različitim postupcima ocenjivanja, njihovim prednostima i nedostacima kao i jačanje veština u sprovođenju određenih koraka samog postupka.

Teme:

 • Srvha i smisao ocenjivanja
 • Različiti modeli i primeri dobre prakse
 • Kako obezbediti preduslove za objektivno i valjano ocenjivanje?
 • Odabir kriterijuma i indikatora
 • Dogovaranje individualnih ciljeva rada – kako napisati dobre ciljeve?
 • Odabir ocena i davanje povratne informacije
 • Posledice ocenjivanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • potpunije razume značaj i svrhu postupka ocenjivanja;
 • savlada različite modele ocenjivanja - njihove prednosti i nedostatke;
 • ovlada veštinom pisanja individualnih ciljeva;
 • prepozna teškoće u postizanju objekivnog ocenjivanja i da ih “kontroliše”.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com