Napredne veštine pregovaranja, komunikacije i prodaje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
14.05.2021.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.15 sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 25000 din

Opis kursa

NAPREDNE VEŠTINE PREGOVARANJA, KOMUNIKACIJE I PRODAJE


Trodnevna obuka:
14.05.2021. god./petak/
21.05.2021. god./petak/
28.05.2021. god./petak/
od 10.00 do 15.15 sati

 

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Informacije o načinu pristupanja na vebinar dobićete putem mejla najkasnije 

do 13. maja


ТЕМЕ:

 • Šta je pregovaranje? Šta pregovaranje nije?;
 • Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci);
 • Interesi, kompromis, pozicije I priprema u pregovaranju;
 • Kooperativne i “prljave” taktike u pregovaranju;
 • Percepcija, kognicija, emocije, verbalna komunikacija, moć, etika);
 • Najčešće greške, strahovi i izgovori prodavca;
 • Osnovni principi uspešne prodaje;
 • Identifikovanje potreba potencijalnih kupaca;
 • Veština slušanja i postavljanja pitanja;
 • Uspostavljanje poverenja i odgovaranje na primedbe;
 • Tumačenje govora tela u funkciji efikasnije komunikacije.

PREDAVAČ:
mr Dijana Carić, dipl. ecc.
Master ekonomskih nauka, autor knjige “Umetnost pregovaranja”, saradnik na portalu BIZlife i na stručnom časopisu ,,Industrija’’.

Obuka je namenjena:

- svim fizičkim i pravnim licima čiji posao zahteva kontakt sa ljudima i koji žele da unaprede veštine pregovaranja, prodaje i tumačenja neverbalne komunikacije
- vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, medijatorima, profesionalnim upravnicima zgrada;
- organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji, marketingu, nabavci, finansijama, proizvodnji i drugim oblastima poslovanja.

Cilj seminara:

 • savladati osnovne pojmove, koncepte i tehnike pregovaranja;
 • Savladati osnovna pravila uspešne prodaje;
 • Savladati tehnike postavljanja pitanja i slušanja kako bi se identifikovale potrebe klijenata;
 • Naučiti tumačiti govor tela i poboljšati razumevanje sagovornika.

Polaznici dobijaju: Knjigu „Umetnost pregovaranja“ autora Dijane Carić, kratak pregled predavanja iz oblasti prodaje i neverbalne komunikacije, konsultacije sa predavačem, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanoj obuci.

Kotizacija:
25.000,00 dinara /bez PDV-a/

 

PRVI DAN – PREGOVARANJE

(6 časova)

09.04.2021.god

od 10.00 do 15.15 sati


VREMENSKA ORGANIZACIJA


VREME

TEMATSKE JEDINICE

PREDAVAČ


10.00-11.30

PRVA SESIJA

 • Razlika između pregovaranja i prodaje

 • Šta je pregovaranje? Šta nije pregovaranje?

 • Izgradnja dobrih odnosa u prodaji i pregovaranju sa klijentima

 • Modeli pregovaranja

 • Kljični koncepti u pregovaranju (BATNA, zona mogućeg dogovora, stvaranje vrednosti, ustupci)

 • Uloga pripreme u pregovaranju

 

mr Dijana Carić

11.30-11.45

Pauza

 

11.45-13.15

DRUGA SESIJA

 • Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju 

 • Prljave taktike u pregovaranju

 • Kooperativne taktike u pregovaranju

 

mr Dijana Carić


13.15-13.45

Pauza           

 


13.45-15.15

TREĆA SESIJA

 • Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju i prodaji (percepcija, kognicija, emocije, verbalna komunikacija)

 • Veština izražavanja, veština ophođenja i veština razumevanja

 • Vežba – primena stečenog znanja - Kako ostvariti sopstvene interese i ciljeve a istovremeno to omogućiti i drugoj strani

 • Motivacija zaposlenih, sinergija i poslovna etika

 

mr Dijana Carić

 

DRUGI DAN - PRODAJA

(6 časova )

16.04.2021.god

od 10.00 do 15.15 sati


VREMENSKA ORGANIZACIJA


VREME

TEMATSKE JEDINICE

PREDAVAČ


10.00-11.30

PRVA SESIJA

 • Najčešće greške, strahovi i izgovori prodavca

 • Osnovni principi uspešne prodaje

 • Test - Zašto prodavci greše

 

mr Dijana Carić

11.30-11.45

Pauza

 

11.45-13.15

DRUGA SESIJA

 • Osobine vrhunskih prodavaca

 • Identifikovanje potreba klijenata

 • Veština postavljanja pitanja

 • Veština slušanja

 • Uspostavljanje poverenja sa klijentima

 • Vežba – Kako zadobiti poverenje klijenata 

 

mr Dijana Carić


13.15-13.45

Pauza           

 


13.45-15.15

TREĆA SESIJA

 • Najvažnija reč u prodaji od samo 5 slova

 • Odgovaranje na primedbe klijenata

 • Vežba – Kako odgovoriti na primedbe

 • Kako dobiti preporuku?

 • Vežba - primena stečenog znanja – učestvovanje svakog polaznika u prodajnom pregovaranju

 

mr Dijana Carić


TREĆI DAN – NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

(6 časova)

23.04.2021.god

od 10.00 do 15.15 sati


VREMENSKA ORGANIZACIJA


VREME

TEMATSKE JEDINICE

PREDAVAČ


10.00-11.30

PRVA SESIJA

 • Osnovi neverbalne komunikacije

 • Pravila za ispravno tumačenje govora tela

 • Tumačenje govora tela

 • Položaj tela, ruku i nogu

 • Vežba – Kako čitati govor tela

 

mr Dijana Carić

11.30-11.45

Pauza

 

11.45-13.15

DRUGA SESIJA

 • Facijalna ekspresija (pokreti i izrazi lica i očiju, osmeh, mikroekspresija)

 • Elementi koji nam pomažu u tumačenju govora tela 

 • Vežba – Analiza facijane ekspresije 

 

mr Dijana Carić


13.15-13.45

Pauza           

 


13.45-15.15

TREĆA SESIJA

 • Otkrivanje obmane kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju 

 • Kako razviti mehanizme zaštite od obmane

 • Kako poboljšati sopstveni govor tela i ostaviti bolji utisak na sagovornika

 • Vežba – Kako otkriti obmanu u govoru i korespodenciji

 

mr Dijana Carić

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com