Definisanje ključnih indikatora performansi (KPI) poslovanja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
13.05.2021.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 19800 din

Opis kursa

Ključni indikatori performansi (KPI – Key Performance Indicators) predstavljaju pokazatelje koji se koriste u poslovanju kako bi se planirali i pratili učinci koji se ostvaruju u organizacijama. Problematika definisanja ključnih indikatora poslovanja je danas u praksi sve više zastupljena.

Istraživanja su pokazala da preko 90% najuspešnijih kompanija u svetu imaju neki oblik primene ključnih indikatora poslovanja (kroz koncepte i metodologije kao što su strateške mape, balanced scorecard i dr.).

Ključni indikatori performansi se mogu definisati za sve nivoe u organizaciji:

 • nivo radnih mesta,
 • nivo manjih organizacionih celina (službi i odeljenja),
 • nivo sektora, direkcije i čitave organizacije.

Dalje, ključni indikatori se mogu definisati za procese koji se realizuju kroz više organizacionih celina:

 • nabavku,
 • proizvodnju,
 • prodaju,
 • finansije

čime se smanjuje uticaj tzv. “silos” efekta, odnosno okrenutosti organizacionih delova sopstvenim ciljevima i aktivnostima.

Pored tradicionalnih finansijskih indikatora poslovanja, KPI-evi podrazumevaju i nefinansijske pokazatelje. Tokom treninga se poseban akcenat stavlja na definisanje indikatora koji se odnose na:

 • nefinansijske pokazatelje,
 • pokazatelje internih procesa,
 • razvoja poslovanja,
 • učinka i sl.

Trening “Definisanje ključnih indikatora performansi – KPI” može da koristi kako višem menadžmentu, za usklađivanje svih procesa i aktivnosti u organizaciji, tako i menadžerima i zaposlenima na nižim nivoima, za razumevanje povezanosti rezultata i aktivnosti koje se postižu u organizacionim delovima i na radnim mestima sa rezultatima i aktivnostima cele organizacije.

Saznanja i veštine koji polaznici treninga steknu pomoći će im kod:

 • definisanja sopstvenih indikatora performansi,
 • indikatora organizacionih delova,
 • indikatora procesa i
 • indikatora radnih mesta.

Trening zahteva od svih učesnika aktivno angažovanje i učestvovanje. Svaki učesnik će imati priliku da tokom treninga savlada osnovne tehnike definisanja indikatora učinka, kroz rad u grupama na konkretnim praktičnim primerima.

Ciljna grupa:

 • Top menadžment
 • Srednji nivo menadžmenta
 • Zaposleni u službama kao što su plan i analiza, kontroling i sl.

Cilj treninga:

Cilj treninga je zaposleni, pre svega, na rukovodećim pozicijama, steknu osnovna znanja iz oblasti definisanja ključnih indikatora performansi i merenja učinka koji se postižu u organizaciji.

Teme:

 • Merenje i problem merenja učinka,
 • Finansijski i nefinansijski indikatori učinka,
 • Kvalitativni i kvantitativni indikatori učinka,
 • Indikatori prošlih rezultata i vodeći indikatori poslovanja,
 • Organizacioni nivoi definisanja ključnih indikatora učinka,
 • Indikatori internih poslovnih procesa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Nakon završenog treninga polaznici bi trebalo da budu u stanju da samostalno rade na daljem usavršavanju kod definisanja ključnih indikatora performansi organizacione celine u kojoj rade i kojom upravljaju.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com