Analiza vremenskih serija u EViews-u

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Vlajkovićeva 19, Knez Mihailova 33, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
20h predavanja
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Inđija, Kragujevac, Niš, Vrnjačka Banja

CENA: 140000 din

Opis kursa

Analiza vremenskih serija u EViews-u


EViews je najbolji i najviše korišćen softver za ekonometrijske analize, posebno analize vremenskih serija. Kurs „Analiza vremenskih serija u EViews-u“ obuhvata statističke koncepte i njihovu praktičnu primenu kroz mnoštvo zadataka u EViews-u. Na kursu ćete naučiti kako da analizirate podatke, testirate statističke hipoteze, donosite zaključke i interpretirate rezultate. Kurs je namenjen ekonomistima, studentima, ali i svima koji žele da steknu nova ili unaprede postojeća znanja iz oblasti analize vremenskih serija.

Rad u malim grupama. Ukoliko želite postoji mogućnost pohađanja i individualnog kursa. Cena po upitu.

 

Početna cena kursa je 140 000 pa na više. Cena kursa zavisi od znanja polaznika. Cena se odnosi na rad u grupi.

 

Cena se odnosi na fizičko lice.


Modul I


Prvi koraci u EViews-u

 •  Teorijske osnove statistike
 •  Osnovne karakteristike vremenskih serija
 •  Pokretanje i upoznavanje programa
 •  Prozori, meniji, okviri za dijalog
 •  Definisanje, unos i modifikovanje podataka
 •  Korišćenje datoteka sa podacima
 •  Uvoz podataka iz različitih formata
 •  Deskriptivna statistika
 •  Dijagrami za analizu podataka
 •  Korelacija
 •  Zatvaranje programa

Modul II


Klasičan jednostavni i višestruki linearni regresioni model

 

 • Pretpostavke klasičnog jednostavnog linearnog regresionog modela
 •  Pretpostavke klasičnog višestrukog linearnog modela
 •  Metod ONK
 •  Multikolinearnost
 •  Autokorelacija
 •  Heteroskedastičnost
 •  Testiranje normalnosti raspodele
 •  Tumačenje rezultata

 

Modul III


Panel regresiona analiza

 • Osnove panel regresiona analiza
 •  Postupak panel analize
 •  Model sa fiksnim efektom
 •  Model sa slučajnim efektom
 •  Hausman test

Tumačenje rezultata

 

Modul IV


VAR, VECM model

 •  Osnovne postavke VAR i VECM modela
 •  Postupak VAR i VECM modela u EViews-u
 •  Test jediničnog korena, stacionarnost/nestacionarnost
 •  Johansen test kointegracije
 •  Granger causality test
 •  Lag selection
 •  Tumačenje rezultata VAR i VECM modela
 •  Funkcija impulsnog odziva
 •  Dekompozicija varijanse

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com