Analiza i obrada podataka u programu STATA

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Vlajkovićeva 19, Knez Mihailova 33, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
32h predavanja
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Inđija, Kragujevac, Niš, Online - putem interneta, Vrnjačka Banja

CENA: 120000 din

Opis kursa

 

Analiza i obrada podataka u programu STATA

 

Želite da saznate koliko je statistička obrada podataka bitna za Vaša istraživanja i kako da primenite softver STATA za analizu podataka?

Program „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ će Vam omogućiti da steknete nova ili unapredite postojeća znanja iz ove oblasti. Iskoristite priliku da uz pomoć stručnih i iskusnih predavača, a kroz praktične primere steknete nova ili dodatna znanja iz oblasti ekonometrije.
Statistička analiza podataka predstavlja jedan od nezaobilaznih alata u velikom broju naučnih istraživanja, ali i u različitim oblastima koje zahtevaju analizu i obradu podataka (marketing, psihologija, ekonomija, finansije, medicina, i sl.). STATA je jedan od najpopularnijih softvera koji Vam pruža mogućnosti za jednostavne ali i složenije analize podataka.  „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ omogućiće studentima različitih naučnih oblasti da steknu osnovnu ili dodatnu edukaciju za primenu ovog softvera u istraživanjima. Pored toga, kurs je namenjen i marketinškim stručnjacima, finansijkim analitičarima, i svim stručnjacima koji se bave statističkom analizom podataka. Kurs kroz teorijske i praktične primere omogućava sticanje osnovnih znanja za analizu podataka u softveru STATA, linearne regresije, višestruke i panel regresione analize, modela sa korekcijom greške, itd.

 

Grupe broje do 6 polaznika kako bi predavači svima mogli da posvete vreme. Postoji mogućnost pohađanja jednog modula za sve one koji žele da utvrde znanje ili nauče nešto novo a određene module su već savladali. 

Početna cena kursa je 120 000 pa na više. Cena kursa zavisi od znanja polaznika.

 

 Cena se odnosi na fizičko lice.

Ukoliko želite postoji mogućnost pohađanja i individualnog kursa. Cena po upitu.

Ukoliko ste strani državljanin i uplate vršite iz inostranstva kontaktirajte nas za cenu.

 

    Analiza i obrada podataka u programu STATA obuhvata:

                                                                                

             MODUL I

 

            Prvi koraci u programu STATA           

 

 •  Teorijske osnove statistike
 •  Pokretanje i upoznavanje programa
 •  Prozori, meniji, okviri za dijalog
 •  Definisanje, unos i modifikovanje podataka
 •  Korišćenje datoteka sa podacima
 •  Do-files
 •  Log-files
 •  Uvoz podataka iz različitih formata
 •  Komande za obradu podataka
 •  Kreiranje “dummy” varijabli
 •  Deskriptivna statistika
 •  Dijagrami za analizu podataka
 •  Korelacija
 •  Zatvaranje programa

 

           MODUL II

 

        Analiza podataka u programu STATA

 

 •  Prosta linearna regresija
 •  Multikolinearnost
 •  Autokorelacija
 •  Serijska korelacija
 •  Heteroskedastičnost
 •  Testiranje normalnosti raspodele
 •  Tumačenje rezultata
 •  ANOVA (analiza varijanse)
 •  MANOVA (multivarijaciona analiza varijanse)
 •  t-test
 •  z-test
 •  HI-kvadrat test
 •  Mann-Whithey U test
 •  Wilcoxon test ranga
 •  Kruskall-Wallis test

 

           MODUL III

 


         Višestruka i panel regresija

 

 • Osnovne postavke višestruke regresije
 • Postupak višestruke regresije u programu STATA
 • Testiranje heteroskedastičnosti
 • Testiranje multikolinearnosti
 • Durbin-Watson test
 • Breusch-Godfrey test
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Interpretacija rezultata
 • Osnove panel regresiona analiza
 • Postupak panel analize
 • Model sa fiksnim efektom
 • Model sa slučajnim efektom
 • Hausman test
 • Tumačenje rezultata

 

           MODUL IV

 

        VAR, VECM i ARCH/GARCH model

 

 •  Osnovne postavke VAR i VECM modela
 •  Postupak VAR i VECM modela u programu STATA
 •  Test jediničnog korena
 •  Johansen test kointegracije
 •  Granger causality test
 •  Lag selection
 •  Tumačenje rezultata VAR i VECM modela
 •  Osnovne postavke ARCH/GARCH modela
 •  Postupak ARCH/GARCH modela
 •  Tumačenje rezultata ARCH/GARCH modela

 

Nakon obuke ćete moći sami da izrađujete nacrte istraživanja, analizirate podatke putem deskriptivne statistike, tumačite rezultate korelacije, proste linearne, višestruke i panel regresije, analizirate i tumačite podatke primenom VAR, VECM i ARCH/GARCH modela.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com