Analiza anketnih istraživanja u SPSS-u

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Vlajkovićeva 19, Knez Mihailova 33, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
32 sata
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Inđija, Online - putem interneta, Vrnjačka Banja

CENA: 86000 din

Opis kursa

 

Analiza anketnih istraživanja u SPSS-u

Kreirali ste anketu i prikupili podatke, ali ne znate kako da analizirate te podatke i dođete do odgovarajućih zaključaka?

Kurs „Analiza anketnih istraživanja u SPSS-u“ je kreiran da Vam pokaže kako da pomoću statističkog softvera na pravi način analizirate podatke dobijene putem ankete i izvedete određene zaključke.

SPSS je najviše korišćen i najpopularniji softver za analizu i obradu podataka dobijenih anketnim istraživanjim. Koriste ga marketing istraživači, izstraživači medicinskih nauka, istraživači iz oblasti menadžmenta, obrazovanja, istraživači tržišta, istraživačke agencije, itd.
Zahvaljujući svojoj usmerenosti na analizu statističkih podataka, SPSS je izuzetno moćan alat za manipulaciju i dešifrovanje podataka istraživanja.
Na kursu ćete kroz teorijske i praktične primere, a uz pomoć naših iskusnih predavača, naučiti kako da unesete i pripremite podatke za obradu, deskriptivnu statistiku i korelaciju,parametarkse i neparametarske testove, ANOVA analizu, faktorsku analiza, klaster analizu, regresiona analizu, itd. kroz mnoštvo praktičnih primera.

Cena iznosi 86 000 za rad u grupi. 

 

Kurs se sastoji iz 3 modula i traje 9 dana (3 dana po modulu):


Modul 1:

Prvi koraci u SPSS-u

 Teorijske osnove statistike (šta je statistika, varijabla, frekvencije, skup, uzorak,
statističko zaključivanje, itd)
 Pokretanje i upoznavanje SPSS-a
 Komponente programa (prozori, meniji, okviri za dijalog, itd.)
 Funkcije za obradu podataka
 Korišćenje datoteka sa podacima
 Definisanje promenljivih
 Unos i modifikovanje podataka
 Kodiranje, transformisanje i rekodiranje varijabli
 Računanje ukupnih rezultata na skali
 Podela promenljive na grupe
 Spajanje datoteka
 Korišćenje skupova
 Traženje i uklanjanje grešaka
 Dijagrami za analizu podataka (histogram, dijagram rasipanja, itd.)
 Uvoz dijagrama u Word document
 Čuvanje podataka i zatvaranje programa
 Deskriptivna statistika (aritmetička sredina, varijansa, standardna devijacija, itd.)
 Krostabulacije
 Korelacija (preliminarne analize, tumačenje rezultata)
 Izbor odgovarajućih statističkih tehnika

Modul 2:

Analiza anketnih istraživanja

 Analiza pouzdanosti
 Greška prve i greška druge vrste
 Testiranje normalnosti raspodele (koeficijent asimetrije i spljoštenosti, Shapiro-Wilktest, Kolmogorov-Smirnov test)
 t-test (t-test nezavisnih uzoraka, t-test uparenih uzoraka)
 Hi-kvadrat test
 Mann-Whithey U test
 Wilcoxon test ranga
 Kruskall-Wallis test
 Fridmanov test
 ANOVA (jednofaktorska i dvofaktorska analiza varijanse)
 MANOVA (multivarijaciona analiza varijanse, postupak, tumačenje i predstavljanje rezultata)
 Primeri: Primeniti adekvatnu tehniku za analizu podataka

Modul 3:

Korišćenje SPSS-a za anketna istraživanja

 Regresiona analiza (osnovne postavke, tumačenje rezultata,…)
 Višestruka regresiona analiza (osnovne postavke, ispunjenost pretpostavki,...)
 Faktorska analiza (osnovni koncept, postupak, tumačenje rezultata,...)
 Klaster analiza (osnovne postavke, izbor procedure, interpretacija dobijenih
rezultata,...)
 Primeri: Šta smo naučili?


Ukoliko Vam je za Vaše naučno istraživanje neophodna analiza koja nije obuhvaćena kursom, moguće je prilagoditi kurs potrebama Vašeg istraživanja.

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com