Upravljanje projektima za NVO

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Peka Dapčevića 25, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
jednomesečna obuka ili dvodnevni trening
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

20%
popust
CENA: 24000 din
Cena bez popusta: 30000 din

Opis kursa

Osnove upravljanja projektima - individualna, mentorska online obuka: program prilagođen vašem znanju i iskustvu!

Poznavanje upravljanje projektima je jedna od ključnih poslovnih veština koja se očekuje od mladog stručnjaka u bilo kojoj delatnosti danas, a znanje iz ove oblasti nužno je i za svakog novog preduzetnika koji želi da uspešno pokrene i ostvari svoje poslovne ideje i ciljeve.

U toku obuke savladaćete osnove za razvoj, vođenje i organizaciju projekata, proći ćete kroz faze projektnog ciklusa, kako da planirate aktivnosti, i kako da uspešno rukovodite resursima, ljudima i finansijama na projektu. Naučićete kako da na najbolji način rešavate najčešće izazove u radu i na šta je potrebno da obratite pažnju u toku celog procesa. Obuku vodi Sibina Golubović, iskusni  projektni menadžer, koja preko petnaest godina uspešno vodi projekte međunarodnih organizacija i NVO u Srbiji.

Program obuke:

 • Šta čini projekte i zašto su važni u današnjem poslovanju
 • Osnovna terminologija projektnog menadžmenta
 • Faze projektnog ciklusa – kada apliciramo i vodimo projekte za svoju organizaciju
 • Analiza situacije i problema, svih zainteresovanih strana i potreba, definisanje ciljeva projekta, aktivnosti, rezultata/alati: drvo problema i drvo ciljeva
 • Alat za postavljanje projekta: logička matrica
 • Planiranje projekta, vremensko raspoređivanje aktivnosti i dodeljivanje resursa
 • Indikatori uspeha, verifikacija indikatora, rizici, prepostavke, praćenje projekta, evaluacija, održivost
 • Monitoring projekta: praćenje implementacije i ispunjavanja ciljeva
 • Upravljanje komunikacijom na projektu
 • Upravljanje resursima
 • Dokumentovanje projekta

Kome je obuka namenjena:
Zaposlenima koji rade na projektima u NVO ili nekoj drugoj organizaciji i žele da prošire svoja znanja;
Onima koji planiraju da rade na projektima, a nemaju dovoljno iskustva;
Pojedincima koji žele da nauče o ovoj oblasti i dodatno da razviju svoja znanja i iskustvo.

Šta dobijate:
Individualan pristup i posvećenost, mentorski rad, uz maksimalno praktičan rad;
Radnu skriptu i propratni radni materijal;
Sertifikat

Osnovne metode rada:
Trening je zasnovan na principima aktivnog i iskustvenog učestvovanja svih polaznika. Primenjuju se sledeće tehnike interaktivnog rada: simulacije, grupni rad, upitnici, rad u parovima, grupne diskusije i prezentacija.

Realizacija: 6 radnih sesija u trajanju od 90 minuta + vežbe između radnih sesija

Vaša investicija

OSNOVNA INVESTICIJA: 30.000.00 RSD

20% popusta: 24.000,00 RSD do kraja godine

Individualan rad preko Skype-a, jednomesečna mentorska obuka, program prilagođen vašem znanju i iskustvu.

Očekujemo Vaš poziv!

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com