SPIN tehnika u prodaji

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
08.09.2022.
Trajanje kursa:
8 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 15700 din

Opis kursa

SPIN prodaja je jedan od retkih, ako ne i jedini pristup prodaji koji je naučno proveren i dokazan. Kreiran je analizom više od 20.000 prodajnih sastanaka širom sveta i baziran je na onome šta najuspešniji prodavci rade.

A šta to oni rade pa su najbolji? Odgovor je veoma jednostavan – postavljaju pitanja. Ali ne bilo kakva pitanja i u bilo kakvom redosledu. Oni postavljaju konkretna pitanja sa jasnim ciljem, a to je da kod kupca razviju potrebu za proizvodom/uslugom koji nude i da na kraju kupac sam sebi proda.

SPIN tehnika prodaje se sastoji od 4 faze:

S (situation): pitanja o trenutnoj situaciji kod kupca
P (problems): pitanja o problemima sa kojima se kupac suočava
I (implications): pitanja o posledicama koje problemi izazivaju
N (needs): pitanja o koristima koje kupac može imati od rešenja koje mu mi nudimo

SPIN tehnika prodaje je bazirana na logičnom sledu postavljanja pitanja i pomera fokus prodavaca od usmerenosti na proizvod, ka usmerenosti na rešavanju problema kupaca. Samim tim, prodavci koji koriste ovu tehniku imaju mnogo manje prigovora od strane kupaca i sam prodajni razgovor ima prirodni i neusiljeni tok.

Iako je prevashodno namenjen profesionalcima koji se bave B2B prodajom, od ovih veština svako ko se bavi prodajom može imati koristi jer ćete na ovom treningu naučiti i sledeće:

 • Kada je pravo vreme da počete sa prezentacijom vašeg proizvoda/usluge?
 • Koje su razlike između onoga što samo izgleda kao potreba i prave potrebe za kupovinom?
 • Koja su pitanja koja pojačavaju svesnost o potrebi za kupovinom?
 • Koja su pitanja koja pojačavaju želju za kupovinom?
 • Koji je efikasan pristup u procesu prodaje novih proizvoda i usluga?

Cilj treninga:

 • Razumeti značaj postavljanja pitanja za uspešnu prodaju
 • Razumeti razliku između pitanja koja prodaju i pitanja koja samo ’’popunjavaju vreme’’
 • Upoznati se sa SPIN tehnikom prodaje i razviti adekvatna pitanja za svaku fazu prodaje
 • Steći znanja za adekvatnu primenu SPIN prodaje u svakodnevnom radu sa kupcima

Ciljna grupa:

Agenti prodaje, menadžeri prodaje, menadžeri za ključne kupce, preduzetnici i svi ostali zainteresovani za unapređenje prodajnih veština.

Teme:

 • Uvod u SPIN tehniku prodaje
 • Faze SPIN prodaje (situacija, problem, posledice i koristi)
 • Sled postavljanja pitanja u SPIN prodaji
 • Kako otkriti i razviti prave potrebe kupaca za kupovinom
 • Kako ispravno prezentovati ono što nudimo
 • Kako prezentovati nove proizvode

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

Polaznici će ovladati znanjima i veštinama neophodnim za korišćenje SPIN tehnike prodaje u svakodnevnom radu sa kupcima.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com