Uređenje arhive i zakonske obaveze

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
12.12.2023.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.00 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 8400 din

Opis kursa

UREĐENJE ARHIVE
I ZAKONSKE
OBAVEZE

12. decembar 2023.
Vreme trajanja: od 10.00 do 15.00 časova
Terazije 23 - sala 8. sprat

moguće praćenje putem vebinara

Od 01. janura 2024. godine počinje primena propisa o čuvanju arhivske građe u elektronskom obliku (eArhiv)! Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (Sl. glasnik RS, broj 6/20), predviđeno je da sva pravna lica, odnosno svi stvaraoci/imaoci dokumentarnog materijala i arhivske građe primenjuju, pored ovog zakona, i sve propise u cilјu urednog vođenja i zaštite svoje arhivske građe i dokumentarnog materijala. Zakonodavac je predvideo i kaznene odredbe.

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala, pored praktične zaštite svoje dokumentacije u skladu sa navedenim zakonom, dužan je da obezbedi i stručno osposoblјavanje i usavršavanje, kao i proveru stručne osposoblјenosti zaposlenih koji upravlјaju dokumentima.

SEMINAR je namenjen zaposlenima u javnim arhivama, državim organima, privatnom sektoru, svima koji uređuju dokumentaciju i arhivu.

CILJ seminara je edukacija polaznika u vezi sa zakonskim obavezama i konkretnim metodama upravlјanja dokumentarnim materijalom i arhiviranja – kancelarijskog i arhivskog poslovanja, kao i stručno pojašnjenje propisa koji regulišu ovu oblast.

TEME seminara:

  • Uređenje i zaštita dokumentarnog materijala u papirnoj i elektronskoj formi
  • Normativni okvir i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala
  • Valorizacija dokumentacije, rokovi čuvanja
  • Arhivska knjiga - NOV propisan obrazac
  • Postupak bezbednog uništavanja dokumentarnog materijala
  • Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala
  • Predaja arhivske građe nadležnom javnom arhivu
  • Elektronsko arhiviranje

PREDAVAČI: Dr Tatjana Kikić - Arhivski savetnik i stručnjak iz oblasti arhivistike sa višedecenijskom praksom i iskustvom, akreditovani realizator obuke i predavač na Stručnom arhivističkom ispitu pri Državnom arhivu Srbije; autor brojnih stručnih publikacija iz oblasti zaštite dokumentacije i arhivske građe kod stvaralaca.

Vojkan Stanković - IT stručnjak, konsultant za elektronsko poslovanje (gost predavač).

KOTIZACIJA: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

POLAZNICI dobijaju osveženje na pauzama, radni materijal, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com