Obuka za specijaliste za PDV

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
08.06.2023.
Trajanje kursa:
22 časa
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 78900 din

Opis kursa

PDV obuka koncipirana je kao sveobuhvatni prikaz svih elemenata Zakona o porezu na dodatu vrednost, s posebnim osvrtom na pojedine teme sa kojima se svakodnevno susrećemo.

U okviru prikaza elemenata Zakona o porezu na dodatu vrednost biće obrađeni predmet oporezivanja PDV-a (bez čijeg adekvatnog razumevanja nismo u mogućnosti da opredelimo da li konkretna transakcija podleže PDV-u), poreski obveznik i obaveza evidentiranja u sistem PDV, poreski dužnik kao lice koje treba da plati PDV, mesto i vreme prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, nastanak poreske obaveze, poreska osnovica, poreska oslobođenja, prethodni porez, posebni postupci oporezivanja, druge obaveze poreskih obveznika, kao i posebno uređeni instituti kao što su refakcija i refundacija PDV-a.

Polaznici će se upoznati i sa najnovijim izmenama propisa o PDV-u, kao i sa primenom Zakona o e-fakturama u delu koji se odnosi na PDV račun i posebnu obavezu evidentiranja PDV-a.

Okruženi profesionalcima iz iste branše, kroz razmenu iskustava, vođeni na kreativan način, rešavaćete aktuelne dileme i postavljati dobre temelje za buduća unapređenja poslovanja.

Ciljna grupa:

Lica koja se na bilo koji način, u okviru svog posla, susreću sa primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost: računovođe, poreski i finansijski menadžeri, svi koji učestvuju u primeni PDV prijava. Preporuka je da obuku pohađaju i finansijski direktori jer su odgovorni za kontrolu i nadzor procesa pripreme obračuna PDV-a ali i pravnici koji utiču na kreiranje finansijskih obaveza.

Cilj obuke:

Obuka polaznika za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih propisa.

Moduli:

 • Predmet oporezivanja PDV
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Mesto prometa dobara i usluga i uvoza dobara
 • Vreme prometa dobara i usluga i uvoza dobara
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Prethodni porez
 • Podela prethodnog poreza
 • Ispravka odbitka prethodnog poreza
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Posebni postupci oporezivanja
 • Evidentiranje u sistemu PDV-a
 • Izdavanje računa
 • Vođenje evidencije
 • Pregled obračuna PDV-a
 • Poreska prijava PDV-a
 • Brisanje iz sistema PDV
 • Refakcija PDV
 • Refundacija PDV
 • Promet sa APKM
   

Po završetku obuke polaznik je osposobljen da:

Razume i adekvatno primeni Zakon o porezu na dodatu vrednost.

 

Dinamika izvođenja obuke:

četvrtkom od 13:00-17:45 časova

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com