Kako do ušteda u nabavci?

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
16.06.2023.
Trajanje kursa:
8 časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 24600 din

Opis kursa

Na ovom treningu ćete se detaljno upoznati sa:

 • suštinom ušteda,
 • vrstama ušteda koje postoje,
 • šta jesu uštede, a šta je izbegavanje troškova ili šta su izgubljene mogućnosti,
 • načinima kako da Vam ne preuzmu zasluge i
 • postavljanjem sistema koji će biti u mogućnosti da generiše uštede na konstantnom nivou.

Kratkoročnim efektima ćemo se pozabaviti, ali naglasak će biti na dugoročnim efektima.

Uštede su večita tema u nabavci. Svi se trude da ih kreiraju, da ih što bolje prezentuju i na kraju očekuju da budu nagrađeni zbog njih. Na ovom treningu ćemo malo drugačije pristupiti uštedama. One ne moraju biti samo cilj, one mogu biti i posledica valjanog rada u nabavci, dobrom sistemu, pravoj organizaciji i ispravnoj strategiji. Veoma je stresno očekivanje da uštede mogu rasti iz godine u godinu uz sve ostale nepromenjene parametre, čega smo često svedoci. Kada su pregovori jedini alat, dobavljač može spuštati cene do odredjene granice, ali ne i beskonačno. Savladajte konkretne tehnike i alate koji će Vam omogućiti da ostvarite višestruke uštede u nabavci uz izbegavanje najčešćih grešaka koje se pritom javljaju.

Cilj treninga:

Upoznavanje sa konceptom ušteda u nabavnom poslovanju.

Ciljna grupa:

Svi nabavljači i oni koji imaju veze sa nabavkom, finansijeri koji rade sa nabavkom, zaposleni u kontrolingu koji su zaduženi za nabavku, i svi koji žele da doprinesu uspehu kompanije.

Teme:

 • Definisanje ušteda
 • Ugovaranje ušteda
 • Cost avoidance
 • Opportunity loss
 • Kraljićeva matrica
 • Strategija nabavke
 • Nabavni projekti
 • Nabavne specifikacije
 • Redukcija baze dobavljača
 • Redukcija asortimana nabavke
 • Make or buy
 • Standardizacija
 • Pregovaranje kao strategija za kreiranje ušteda
 • Uvođenje novog dobavljača
 • Uvođenje novih materijala
 • Inovacije
 • Ukrupnjavanje nabavke
 • Master agreement-i
 • Centralizacija nabavke
 • Central lead action network
 • Konzorcione nabavke
 • E-aukcije
 • IT kao podrška za kreiranje ušteda

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Razumeju koncept ušteda;
 • Prepoznaju lažne uštede;
 • Predlože strategije za generisanje ušteda;
 • Prepoznaju greške koje utiču na snižavanje ušteda;
 • Razumeju koncepte za agregiranje količina;
 • Samouvereno pristupe pregovorima sa dobavljačima;
 • Prezentuju uštede na način da budu razumljive nadređenima;
 • Postanu ambasadori za predlaganje ušteda.

Predavač:

Trener je stručnjak koji ima FCIPS Chartered status u Chartered Institute of Procurement and Supply UK, i SPSM3 status u Next Level Purchasing Association US. Više od dvadeset godina je u vodama nabavke i preko 15 godina je proveo na rukovodećim pozicijama. Iskustvo je sticao u farmaceutskoj industriji, i u bankarskom sektoru u internacionalnim kompanijama radeći pionirske projekte za naše okruženje.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com