Praktičan rad na novom portalu CROSO

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
07.06.2024.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 16.00 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 8400 din

Opis kursa

Praktičan rad na novom portalu CROSO 

07. 06. 2024.

Vreme trajanja: 10:00 – 16:00 časova

Terazije 23 (sala, 8.sprat)

Podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje

 Unos kadrovskih i finansijskih podataka u Registar zaposlenih, imenovanih, postavljenih, izabranih i angažovanih lica

Usled velikog interesovanja privatnog i javnog sektora za podnošenje prijava za obavezno socijalno osiguranje i unos podataka u Registar zaposlenih, organizujemo praktičan rad na novom portalu CROSO, to:

  • Davanje uputstva za tačan i brz unos podataka na portal CROSO
  • Prikazivanje svih pregleda i izveštaja koji su na portalu CROSO
  • Davanje uputstva kako se automatski overava zdravstvena knjižica
  • Davanje tumačenja i odgovora koji se odnose na sve nedoumice i probleme koje korisnici imaju u praktičnom radu na portalu CROSO

SEMINAR je namenjen direktorima pravnog i finansijskog sektora, pravni cima, zaposlenima u ljudskim resursima, računovođama knjigovođama... Zaposlenima u institucijama koje imaju obavezu dostave kadrovskih i finansij skih podataka u Registar zaposlenih.

ТЕМЕ:

I PRAVNI OSNOV PODNOŠENJA PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

-Radno-pravni status zatečenih lica – kontrola Poreske uprave i portal CROSO-
-Zakon o radu, specifičnosti u zapošljavanju stranaca, ugovori van radnog odnosa i (ne)postojanje obaveze prijavljivanja u CROSO

II PODNOŠENJE JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
• Podnošenje prijava elektronskim putem preko portala CROSO - Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
- uslovi za pristup portalu
- vrste registracija u sistemu CROSO
- objašnjenje svih funkcionalnosti na portalu - obavezna polja, korišćenje šifarnika, odabir vrste zaposlenja, osnova osiguranja....
- pregledi i izveštaji
- kako automatski overiti zdravstvenu knjižicu
• Ukazivanje na greške koje su uočene kod korisnika prilikom pristupanja i korišćenja portala CROSO
• Odgovori na pitanja polaznika i rešavanje konkretnih problema.

III REGISTAR ZAPOSLENIH, IMENOVANIH I ANGAŽOVANIH LICA

• Uloge u sistemu, kreiranje, aktiviranje i deaktiviranje korisničkih naloga
• Unos novih i izmena postojećih podataka koji se odnose na korisnički nalog
• Dostavljanje propisanih kadrovskih podataka o zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava u elektronskoj formi ili u online režimu direktnim unosom u sistem
• Vršenje pregleda, kontrola i potvrda dostavljenih podataka
• Pregled podataka preuzetih iz informacionog sistema CROSO
• PRIMENA AKTUELNIH ŠIFARNIKA KOJI SE KORISTE NA PORTALU CROSO I NA PORTALU REGISTRA ZAPOSLENIH

PRIMENA AKTUELNIH ŠIFARNIKA KOJI SE KORISTE NA PORTALU CROSO I NA PORTALU REGISTRA ZAPOSLENIH

Način rada:
Interaktivan rad sa polaznicima, objedinjena praksa i teorija gde će korisnici predstaviti svoje probleme i pitanja u toku rada na portalu CROSO i portalu REGISTRA, koje će predavači obraditi i detaljno pojasniti. Kompletna obuka će se sprovoditi na portalu CROSO i portalu Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koji služi za testiranje i verna je replika produkcionog portala.

CILJ seminara:

- uspešno pristupanje portalu CROSO; - uspešno slanje Prijava / Promena / Odjava u sistem CROSO;
- Pregled uplaćenih doprinosa po JMBG i PIB;
- Uspešno generisanje izveštaja koji su dostupni na portalu CROSO; - Unos podatke u Registar zaposle nih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisni ka javnih sredstava.

PREDAVAČ: Slavica Mirašević - Načelnik odeljenja za IT, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Snežana Matejić - poreski i finansijski savetnik

KOTIZACIJA: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

POLAZNICI dobijaju radni materijal, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj e-mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla 06.06.2024. do kraja dana.

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11 000 Beograd

Tel: +381 11 41 49 421, 066 875 10 10 , sladjana.obrenovic@pks.rs/ edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com