Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
07.04.2023.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

UGOVORI U PRIVREDI SA DOMAĆIM I STRANIM PARTNERIMA

I SREDSTVA OBEZBEĐENJA

07.04.2023. godine od 10.00 do 16.00 sati

Terazije 23, 8. sprat

 

Seminar organizujemo u cilju sveobuhvatnog davanja praktičnih tumačenja i odgovora polaznicima na pitanja koja se odnose na ugovore u privredi domaćih i ino partnera. Tema seminara obuhvata najznačajnija pitanja vezana za postupak zaključivanja ugovora pa do realizacije, položaj pravnih propisa koji se odnose na ugovorni odnos, spoljne uticaje i njihove posledice na pravni posao kao i adekvatna sredstva obezbeđenja. Upoznavanje polaznika sa aktuelnostima iz ove oblasti, uslovima koje je moguće sprovesti u cilju zaključivanja dobrog ugovora za obe ugovorne strane ii izbegavanja mogućih rizika.

ТЕМЕ:

  • Bitni elementi ugovora sa domaćim i inostranim klijentima
  • Zaključivanje i izvršavanje ugovora sa domaćim i inostranim klijentima
  • Uređivanje odnosa između ugovora i zakonskih odredbi kao i ratifikovanih međunarodnih akata
  • Elementi o kojima treba voditi računa prilikom ugovaranja posla
  • Odgovornost ugovornih strana i modifikacije ugovora
  • Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe; posao međunarodne kupovine i prodaje robe:
  • Ispunjenje ugovora; obaveze ugovornih strana iz ugovora;
  • Odstupanje između isporučene i ugovorene robe; odgovornost za nedostatke predmeta ugovora; plaćanje;
  • Prigovori povodom nedostatka robe; prava ugovornih strana u slučaju neizvršenja ugovora, modifikacije ugovora, rokovi.
  • Sredstva obezbeđenja u ugovorima u privredi sa domaćim i inostranim partnerima

PREDAVAČ: Dr Ljiljana Rajnović, ekspert za korporativno upravljanje, ugovorno, privredno i finansijsko pravo.

Obuka je namenjena: Direktorima privrednih društava, izvršnim direktorima, pravnicima, ekonomistima i drugim zaposlenima u privatnim i javnim privrednim društvima, lokalnim samoupravama, državnim društvima kapitala i ostalim privrednim subjektima.

KOTIZACIJA: 8.400 dinara po polazniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal i sertifikat o pohađanju seminara

 

 

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

Tel: (+381 11) 3300 992 / zoran.milicevic@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com