Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
20.09.2024.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.00 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 8400 din

Opis kursa

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

20. septembar 2024.godine
Vreme trajanja: 10.00 - 15.00 časova

Terazije 23, 8. sprat, velika sala
mogućnost praćenja putem vebinara

 

Rok za podnošenje godišnjeg izveštaja o radnjama organa vlasti za prethodnu godinu, preduzetim u cilju primene ovog zakona Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti istekao je 31. januara tekuće godine.

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, predviđena je prekršajna odgovornost zbog nepostupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

U slučaju da se ne ispuni zakonska obaveza Poverenik je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv rukovodioca tog organa vlasti. Prekršajne kazne su od 20.000 do 100.000 dinara. Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj ovlašćeno lice, odnosno rukovodilac organa, ako ne postupi po zahtevu u skladu sa rokovima iz člana 16. ovog zakona (ćutanje uprave).

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uspostavljen je Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu. Organi vlasti imaju obavezu da izrađuju informator o svom radu, vrše proveru tačnosti i potpunosti podataka objavljenih u informatoru i najkasnije 30 dana od nastanka promene isti i ažuriraju.

TEME seminara:

 Novine u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 Način postupanja organa vlasti po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja
 Upoznavanje sa obavezom objavljivanja Informatora o radu
 Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu
 Dostavljanje godišnjeg izveštaja Povereniku
 Prekršajna odgovornost

PREDAVAČ: Mirela Zozi Jeković, dipl. pravnik, 18 godina rada u službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, šef Odseka za izveštavanje u Sektoru za izveštavanje i analitičke poslove (praćenje ostvarivanja obaveza organa vlasti u pogledu javnosti rada i izrade Informatora o radu, rukovođenje ažuriranjem baza podataka Poverenika). U Nacionalnoj službi za zapošljavanje obavljala poslove pružanja savetodavne pomoći nezaposlenim licima u pronalaženju zaposlenja. Položila je ispit za rad u zapošljavanju. Akreditovani je predavač Nacionalne akademije za javnu upravu u oblasti Prevencija korupcije – pravo na slobodan pristup informacijama.

Seminar je namenjen zaposlenima u svim organima javne vlasti (čl. 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja), posebno ovlašćenim licima za postupanje po zahtevima za pristup informacijama i rukovodiocima organa.

Cilj seminara je upoznavanje sa pravima i obavezama iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Kotizacija: 8.400,00 dinara /bez PDV-a/

Polaznici dobijaju: radni materijal, sertifikat PKS o obavljenoj obuci


 

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd

 (+381 11) 4149 630,  jovana.grujic@pks.rs edukacija@pks.rs www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com