Zaštita podataka o ličnosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
28.02.2023.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa


Zaštita podataka o ličnosti

28. februar 2023. godine od 10.00 do 15.00 sati

Privredna komora Srbije, Terazije 23, sala na VIII spratuZaštita podataka o ličnosti predstavlјa fundamentalno lјudsko pravo, koje sve više dobija na značaju u vremenu brzog razvoja informacionih tehnologija. Nova evropska regulativa u ovoj oblasti (GDPR) donela je niz prava licima na koje se podaci odnose, ali i veliki broj obaveza rukovaocima i obrađivačima podataka.

U skladu sa međunarodnim obavezama koje je prihvatila, Republika Srbija donela je 2018. godine Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, u cilјu harmonizacije domaćeg prava u ovoj oblasti sa novom evropskom regulativom. Ovaj zakon preuzeo je najveći broj odredbi iz evropskih propisa, ali i otvorio niz problema u tumačenju i primeni.

Obuka se sastoji od sledećih modula:

Modul 1

 • Međunarodni dokumenti u oblasti zaštite podataka o ličnosti
 • Ustavno uređenje zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji
 • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Modul 2  

 • Osnovne odredbe
 • Načela
 • Prava lica na koje se podaci odnose

Modul 3 

 • Rukovalac i obrađivač
 • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije
 • Poverenik
 • Pravna sredstva, odgovornost i kazne
 • Posebni slučajevi obrade

Cilј obuke: 

 • Upoznavanje polaznika sa zaštitom podataka o ličnosti na međunarodnom i domaćem planu
 • Pojašnjenje odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • Upoznavanje polaznika sa obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Predavač: Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u Sektoru za nadzor.

Obuka je namenjena: Svima koji žele da nauče više o zaštiti podataka o ličnosti 

Kotizacija: 8.400,00 dinara /bez PDV-a/

VAŽNO: Prlikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se ista generiše kao korisničko ime.

Polaznici dobijajuradni materijal, sertifikat PKS o obavljenoj obuci

 

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd
(+381 11) 4149 630, jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com