Obuka za ponuđače u javnim nabavkama

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
12.04.2023.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 8400 din

Opis kursa

OBUKA ZA PONUĐAČE U JAVNIM NABAVKAMA


12. april 2023. godine
Od 10.00 do 15.00 sati

VEBINAR
Uklјučenje predavača u 10,00

 

 

Vebinar je namenjen:

 

Svim privrednim subjektima koji žele da dodju do novih poslova učestvovanjem u postupcima javnih nabavki, a posebno malim i srednjim preduzećima koji žele da iskoriste svoj potencijal i prošire poslovanje sa javnim sektorom.

ТЕМЕ:

 • Pretraživanje na Portalu javnih nabavki i preuzimanje konkursne dokumentacije
 • Pretraživanje planova javnih nabavki
 • Pretraživanje postupaka javnih nabavki i spremanje favorita
 • Kreiranje filtera za informacije o javnim nabavkama i planovima javnih nabavki
 • Preuzimanje konkursne dokumenatcije
 • Pitanja i odgovori
 • Upućivanje zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa dokumenatcijom o nabavci
 • Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem
 • Priprema i podnošenje elektronske ponude
 • Priprema i podnošenje ponude
 • Formiranje grupe ponuđača na Portalu i podnošenje ponude u ime grupe ponuđača
 • Način popunjavanja izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • Izmena, dopuna i opoziv elektronske ponude
 • Otvaranje ponuda i stručna ocena ponuda iz ugla ponuđača
 • Otvaranje ponuda iz ugla ponuđača
 • Komunikacija naručioca i ponuđača nakon otvaranja ponuda
 • Pregled odluke kojom se okončava postupak javne nabavke
 • Podnošenje zahteva za uvid u dokumentaciju i uvid u ponude drugih ponuđača
 • Ugovor o javnoj nabavci
 • Zaključenje ugovora
 • Izvršenje i izmene ugovora
 • Postupak zaštite prava
 • Praksa Republičke komisije od početka primene ZJN
 • Podnošenje e-zahteva za zaštitu prava
 • Učešće punomoćnika u postupku zaštite prava
 • Dopuna e-zahteva i odustanak od e-zahteva
 • Izjašnjenje o nastavku postupka i žalba protiv rešenja naručioca
 • Pristup rešenju Republičke komisije

Cilj vebinara: Ponuđači će imati priliku da saznaju na koji način mogu da pronađu postupke u javnim nabavkama u kojima žele da podnesi ponudu, kako da podnesu ponudu putem Portala javnih nabavki i dođu do ugovora o javnoj nabavci, kako da zašite svoja prava u postupcima javnih nabavki. Kako bi razrešili brojne nedoumice u primeni Zakona o javnim nabavkama i korišćenju Portala javnih nabavki, učesnicima će biti predstavljeno iskustvo u dosadašnjem korišćenju Portala iz ugla ponuđača i dati korisni saveti za zakonito postupanje i pravilnu primenu istog. Navedene teme će biti teoretski objasnjenje i prikazane praktično na Portalu javnih nabavki.

Predavači: Saša Varinac, advokat i bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki dugogodišnji konsultant u oblasti javnih nabavki.

Msr Marija Marković, dipl. ek.viši savetnik za oblast javnih nabavki u Privrednoj komori Srbiječlan Radne grupe za pripremu novog Zakona o javnim nabavkama akreditovani realizator-predavač programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu, dugogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki kod naručioca, budžetski inspektor i konsultant za privredu u oblasti javnih nabavki.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (plus PDV)

Polaznici dobijaju: prezentacije predavača.
Nakon završene obuke polaznici, pored Sertifikata o uspešno završenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

 • pronađu postupke javnih nabavki na Portalu javnih nabavki u kojima žele da podnesu ponudu
 • komuniciraju sa naručiocima putem Portala javnih nabavki tokom postupka sprovođenja postupka javne nabavke
 • samostalno podnesu elektronsku ponudu putem Portala javnih nabavki
 • koriste Portal javnih nabavki prilikom analiziranja tržišta javnih nabavki
 • podnesu zahtev za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u kojima su njihova prava ugružena.

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima.
Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla najkasnije 11.aprila do kraja dana.

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd
Tel :(+381 11) 3300 992, zoran.milicevic@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com