Obuka za službenika javne nabavke

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
29.03.2023.
Trajanje kursa:
2 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: na upit

Opis kursa

Obuka za službenika javne nabavke koju organizuje AKADEMIJA OXFORD se sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije. Prema članu 134. pomenutog zakona određena organiazcija je dužna da u okviru Sistematizacije radnih mesta donese Akt o radnom mestu službenika za javne nabavke. Takođe, službenik za javne nabavke mora biti lice koje je stalno zaposleno u okviru određene organizacije i koje će biti adekvatno obučeno za pravilno obavljanje poslova javnih nabavki, te mora posedovati adekvatan Sertifikat. Sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke, a na osnovu provere znanja kandidata, koja stiču svi polaznici Obuke za službenika javne nabavke u organizaciji AKADEMIJE OXFORD. Prema pravilima pomenutog Zakona o javnim nabavkama, organizacija, odnosno Naručilac ima zakonsku obavezu da licu koje je zaduženo za obavljanje poslova javnih nabavki u okviru organizacije omogući da u roku od tri meseca od zasnivanja stalnog radnog odnosa, odnosno od trenutka kada se steknu uslovi polaže Stručni ispit za dobijanje Sertifikata. A da bi lice moglo da položi Stručni ispit, te dobije Sertifikat da može obavljati poslove javnih nabavki u okviru određenog preduzeća neophodno je da poseduje predznanje koje stiče tokom trajanja Obuke za službenika javne nabavke.

U slučaju nepoštovanja zakonskih regulativa koje se tiču Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, novčane kazne su izuzetno visoke. Pa tako, ukoliko određena organizacija nema službenika zaduženog za javne nabavke ili licu zaposlenom na poslovima javnih nabavki ne pruži mogućnost da polaže Stručni ispit sa ciljem dobijanja Sertifikata, novčana kažna se kreće u rasponu od 100 hiljada do milion dinara. To je i još jedan razlog zbog čega se preporučuje pohađanje Obuke za službenika javne nabavke koju organizuje AKADEMIJA OXFORD.

Tokom trajanja obuke svi polaznici se najpre upoznaju sa zakonskim regulativama koje se tiču javnih nabavki, te sa definicijom samog pojma javnih nabavki i osnovnim načelima.

Poseban akcenat Obuke za službenika javne nabavke je stavljen na nabavke za koje ne važe zakonske regulative, te na zaštitu podataka i prikupljanje adekvatne dokumentacije u postupku javne nabavke, kao i na poboljšanje komunikacije tokom trajanja samog postupka, te na sprečavanje korupcije i sukoba interesa tokom trajanja postupka.

Pored toga, svi polaznici Obuke za službenika javne nabavke se upoznaju i sa osnovnim postupcima u okviru procesa javne nabavke i to, između ostalih sa : otvorenim, restriktivnim, kvalifikacionim postupkom, kao i sa pregovaračkim, te postupkom koji se odnosi na objavljivanje poziva za podnošenje ponuda, odnosno pregovaračkim postupkom za objavljivanje poziva za podnošenje ponuda, kao i postupakom koji se odnosi na javnu nabavku male vrednosti i konkursima za dizajn.

Tokom trajanja Obuke za službenika javne nabavke koju organizuje AKADEMIJA OXFORD svi polaznici se upoznaju i sa posebnim oblicima postupka javne nabavke, te sa postupkom elektronske licitacije. Takođe, tokom trajanja kursa polaznici dobijaju i teorijska znanja o centralizovanoj javnoj nabavci, te pripremi plana nabavke i pravilnom postavljaju oglasa o javnim nabavkama.

Pored ostalog, svi polaznici Obuke za službenika javne nabavke se upoznaju i sa neophodnim tehničkim specifikacijama, kompletiranju konkursne dokumentacije, uslovima koje je neophodno ispuniti da bi određena organizacija mogla da konkuriše za javne nabavke, te izbegavanje takozvanih negativnih referenci.

Poseban deo Obuke za službenika javne nabavke je posvećen rokovima u postupcima javnih nabavki, adekvatnom prijemu i otvaranju pristiglih ponuda, donošenju Odluke o obustavi postupka, dodeli Ugovora i formiranju Ugovora o javnim nabavkama.

Uz sve navedeno, svi polaznici Obuke za službenika javne nabavke se upoznaju i sa javnim nabavkama u sledećim sektorima : saobraćaj, energetika, poštanske usluge, vodoprivreda, odbrana i bezbednost, a u skladu sa potrebama polaznika obuke, mogu se dodati i određene oblasti. Ovo se prvenstveno odnosi na Obuke za službenika javne nabavke koje pohađaju zaposleni iz organizacija čiji domen poslovanja se odnosi na istu oblast, a koja ne spada u navedene.

U završnom delu obuke se polaznici upoznaju sa vođenjem evidencije i formiranjem Izveštaja o javnim nabavkama, te zaštitom prava tokom postupka javne nabavke. Poseban segment ovog dela Obuke za službenika javne nabavke je usmeren na kaznene odredbe, odnosno prekršaje u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama Republike Srbije.

Uz teorijska znanja o svemu navedenom, tokom trajanja Obuke za službenika javne nabavke svi polaznici dobijaju i niz primera iz prakse, koji će im umnogome pomoći da bolje razumeju materiju.

Po završenoj obuci koju organizuje AKADEMIJA OXFORD svi polaznici dobijaju Potvrdu o završenoj pripremnoj obuci za polaganje Stručnog ispita za Službenika javne nabavke. Uz to, svi polaznici su po završetku Obuke za službenika javne nabavke osposobljeni da implementiraju sva znanja koja steknu tokom trajanja obuke, te vrše pravilno planiranje javnih nabavki u određenoj organizaciji, kao i da potpuno samostalno i sa visokim stepenom lične efikasnosti planiraju, organizuju i sprovedu čitav postupak javne nabavke, a u skladu sa Zakonom za javne nabavke Republike Srbije.

Kome je kurs namenjen: polaznici mogu biti sve osobe koje su na bilo koji način i po bilo kom osnovu uključene u rad Sistema za javne nabavke u okviru određene organizacije, a pohađanje Obuke za službenika javne nabavke se prvenstveno preporučuje osobama koje su direktno zadužene za Javne nabavke u okviru organizacije.

Ukupno vreme trajanja polazne obuke: 2 dana ( u skladu sa programom ).

Materijal za kurs : elektronski i štampani materijal sa primerima je obezbeđen za sve polaznike obuke.

Cena obuke: cenu šaljemo na upit shodno Vašem zahtevu.

Dodatne napomene:

  • uplata se vrši putem uplatnice ( za fizička lica ), preko računa ( za pravna lica ), a nakon dostavljenog Predračuna.
  • moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com