Zaštita podataka o ličnosti u radnim odnosima i HR-u

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
14.06.2023.
Trajanje kursa:
6 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 21700 din

Opis kursa

U radnim odnosima, obrada podataka o ličnosti je neminovnost. Otuda je važno imati u vidu kada i pod kojim uslovima je obrada podataka o ličnosti zakonita. Pored brojnih propisa koji uređuju ovu materiju, pojedini, a sve učestaliji načini obrade podataka zapravo su u sivoj zoni, kao što je nadzor nad zaposlenima pregledom elektronske pošte ili uređajima na službenim vozilima. Ovo je posebno izraženo tokom rada od kuće, kao jedne od posledica epidemije Covid-19.

Kao pravna materija obrada podataka u radnim odnosima obuhvata širok spektar pitanja koji se odnosi na sveobuhvatan period pre zasnivanja formalnog odnosa do njegovog okončanja, ali i nakon okončanja. Istovremeno je od značaja za poslodavce kao rukovaocima podacima, ali i za pojedinca kao lica čiji se podaci obrađuju.

Sa stanovišta zaposlenog, obrada podataka u radnim odnosima odnosi se na njegova ustavom zajemčena prava:

 • pravo na rad i
 • pravo na zaštitu podataka.

Uz pojedine druge privatnopravne odnose, u ovim odnosima očigledna je ograničenost volje, posebno zaposlenog, dok poslovac ima obavezu poštovanja zaštite podataka o ličnosti i privatnosti.

Sa stanovišta poslodavca, ova materija je od značaja u cilju identifikovanja situacija kada je, i pod kojim uslovima je, obrada podataka o ličnosti dozvoljena. Međutim, takođe je neophodno i razumevanje zbog čega je to tako.

S jedne strane, važeči zakoni u Republici Srbiji obavezuju poslodavce na obradu podataka o ličnosti, dok, s druge, ovi propisi se čine nedovoljnim za adekvatno i savremeno upravljanje ljudskim resursima koji je, po pravilu, usmeren i na unapređenje položaja zaposlenog. Neretko, namera poslodavca da koristi dostupna sredstva informacione i komunikacione tehnologije u cilju kontrole kvantiteta i kvaliteta rada rezultiraju nezakonitom obradom.

Ovaj trening ima za cilj da unapredi znanje iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca. Takođe, tokom treninga razmatraće se pojedinačne obaveze poslodavca propisane važećim zakonima iz ove oblasti.

Tokom seminara koristiće se sledeće metode rada: predavanje uz prezentacije, rad u grupama, individualni rad.

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen poslodavcima, naročito licima odgovornim za ljudske resurse kod poslodavca, kao i onima koji se bave upravljanjem ljudskim resursima u ime drugog lica.

Cilj seminara:

Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima uz uvažavanje potreba poslovanja poslodavca.

Teme:

 • Načela obrade podataka
 • Pravni osnovi obrade
  • Pravna obaveza poslodavca
  • Priprema izvršenja ugovora
  • Pristanak zaposlenog
  • Opravdani interes
 • Kandidati za radno mesto
 • Prisustvo na radnom mestu
 • Obrada posebne kategorija podataka
 • Obrada podataka o drugim licima
 • Video nadzor zaposlenih
 • Nadzor nad komunikacijom zaposlenih
 • Nadzor uređaja i vozila
 • Uzbunjivanje
 • Obrada podataka po okončanju radnog odnosa
 • Mere zaštite
 • Ostvarivanje prava
 • Položaj lica za zaštitu podataka 


Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume značaj zaštite podataka o ličnosti u radnim odnosima;
 • Razume osnovna načela zaštite podataka o ličnosti;
 • Prepozna i uskladi postojeću obradu podataka sa važećim propisima;
 • Primeni naučeno na buduće obrade podataka;
 • Identifikuje potrebu za daljom/specifičnog edukacijom.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com