Specijalistička obuka za menadžere korporativne bezbednosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
10.02.2023.
Trajanje kursa:
64 časa
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 85000 din

Opis kursa

Specijalistička obuka za menadžere korporativne bezbednosti

Stručni program dopunskog obrazovanja profesionalaca koji se bave poslovima upravljanja korporativnom bezbednošću

10. februar 2023. – 26. maj 2023.

64 časa obuke - 8 modula svakog drugog petka modul (10.02., 24.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 12.05. i 26.05.2023.)

Privredna komora Srbije Beograd, Kneza Miloša 12, sala na međuspratu

 

Poslovna akademija PKS zajedno sa Srpskom Asocijacijom Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) organizuje sveobuhvatni program stručnog usavršavanja za sve profesionalce koji žele da steknu aktuelna znanja i unaprede veštine upravljanja korporativnom bezbednošću korišćenjem analitičkih podataka i predviđanja trendova.

Sa zadatkom unapređenja stručnog, privrednog i društvenog statusa bezbednosne struke i menadžera korporativne bezbednosti, polaznicima se nudi edukacija u okviru osam ključnih područja korporativne bezbednosti po sledećim modulima:
Modul 1: Arhitektura korporativne bezbednosti – doc.dr Darija Ivandić Vidović– 10.02.2023.
Modul 2: Analiza i upravljanje rizicima - Prof. dr Zoran Keković - 24.02.2023.
Modul 3: Upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti- Prof. dr Dane Subašić – 10.03.2023.
Modul 4: Krizni menadžment - Prof. dr Želimir Kešetović -24.03.2023.
Modul 5: Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mestu i interne korporativne istrage –Prof. dr Irena Cajner Mraović 07.04.2023.
Modul 6: Poslovno-obaveštajna delatnost - Prof. dr Dragan Trivan – 21.04.2023.
Modul 7: Leadership i coaching u korporativnoj bezbednosti - Prof. dr Željko Mojsilović – 12.05.2023.
Modul 8: Informaciona i informatička bezbednost - Doc. dr Goran Matić - 26.05.2023.

Svaki pojedinačni modul traje 8 nastavnih časova, a predavanja se organizuju dinamikom od dva modula mesečno. Celokupan program obuhvata 64 nastavnih časova. Polaznik može upisati i izdvojeni modul i tada stiče uverenje o uspešno savladanom programu tog modula.

Koordinator programa: Prof. dr Dragan Trivan, Predsednik Srpske Asocijacije Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) i Southeast Europe Corporate Security Association (SEECSA)

Obuka je namenjena: Prvenstveno zaposlenima u području korporativne bezbednosti, javne bezbednosti, odbrane, obaveštajne zajednice

Cena kompletnog programa: 85.000 dinara po učesniku (bez PDV)

Mogućnost plaćanja na rate
Popust 15% za prijave do 31.12.2022.
Popust 20% za članove SAMKB za prijave do 31.12.2022

Cena pojedinačnog modula: 12.000 dinara po učesniku (bez PDV)

Cilj obrazovnog programa: stručno osposobljavanje menadžera korporativne bezbednosti, te unapređenje kompetentnosti i kvaliteta rada menadžera korporativne bezbednosti.

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

 

 

Poslovna akademija PKS, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

Tel: (+381 ) 011/33 04 570, marija.boskovic@pks.rs ; akademija@akademijapks.rs / https://akademijapks.rs/

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com