Sistematizacija, opisi i vrednovanje poslova

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
21.01.2022.
Trajanje kursa:
8 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 21700 din

Opis kursa

Zakonska obaveza poslodavaca koji zapošljavaju više od 10 zaposlenih je da imaju pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova. Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pored zakonske obaveze, može istovremeno predstavljati unapređenje postojećeg načina organizovanja i podele rada između zaposlenih. Analizom procesa, organizacionih celina i zadataka mogu se učiniti značajna poboljšanja.

 • Odgovornost,
 • raspon kontrole,
 • nivo decentralizacije,
 • specijalizacija i
 • načini koordinacije

predstavljaju elemente organizacije koje je moguće menjati u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Iz opisa zadataka koji obavljaju zaposleni, velikim delom se može sagledati valjanost organizacije, sa stanovišta rada i iskorišćenja radnog vremena. Opis zadataka se može iskoristiti za:

 • celishodniju raspodelu zadataka
 • veće iskorišćenje radnog vremena.

Poseban deo treninga odnosi se na vrednovanje poslova. Metodologija vrednovanja koja će biti predstavljena je krajnje jednostavna. Ona se zasniva na definisanju kriterijuma i elemenata kriterijuma koji se koriste za upoređivanje i vrednovanje različitih poslova:

 • složenost posla (potrebna znanja, iskustva, sposobnosti, spretnost i rukovođenje),
 • odgovornost (za proces, bezbednost, sredstva i informacije),
 • napor (mentalni i fizički) i
 • radne uslove (radno okruženje i radno vreme).

Na osnovu značajnosti pojedinih kriterijuma i elemenata kriterijuma svakom poslu dodeljuje se određen broj bodova koji pokazuje ukupan kvalitet ili vrednost tog posla. Znanja stečena tokom treninga polaznici će moći dalje da razvijaju u kompanijama u kojima su angažovani na poslovima izrade i izmene pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i opisa zadataka. Istovremeno, trening je koristan i za sve one koji se bave poslovima procene i vrednovanja kvaliteta poslova.

Metodologija izrade sistematizacije poslova koji se na treningu prezentuje rezultat je dugogodišnjeg konsultantskog iskustva predavača u većem broju javnih i privatnih kompanija.

Trening je u potpunosti praktično orijentisan, obzirom na to da su svi primeri kroz koje će se polaznici upoznavati sa metodologijom, primeri koji su nastali u praksi i koji se mogu za praksu i koristiti.

Ciljna grupa:

Zaposleni koji se bave poslovima izrade pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji poslova, opisima zadataka i vrednovanju poslova, kao i svi zaposleni koji se bave poslovima unutrašnje organizacije.

Cilj treninga:

Cilj treninga je sticanje novih znanja i načina na koji se sistematizuju i vrednuju poslovi u organizacijama.

Teme:

 • Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti organizacije i sistematizacije poslova,
 • Principi definisanja organizacionih celina u organizaciji,
 • Principi projektovanja poslova (radnih mesta): širina i dubina posla, odgovornosti, stepen decentralizacije i dr.
 • Principi opisa zadataka na poslovima (radnim mestima),
 • Vrednovanje poslova na osnovu urađenih opisa,
 • Utvrđivanje standardnog broja grupa poslova u organizaciji,
 • Sistematizacija zahteva rada (minimuma zahteva za obavljanje poslova)

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Dalje razvija i primeni stečena znanja vezana za principe organizovanja organizacionih delova i poslova, opisa poslova i njihovog vrednovanja.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com