Pregovaranje za pobednike

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
26.04.2024.
Trajanje kursa:
8 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 23700 din

Opis kursa

U vremenu opšte dostupnosti informacija, ono što najčešće pravi razliku između uspešnih i onih drugih nisu univerzalna poslovna znanja (tzv. “hard skills”) već one druge veštine (tzv. “soft skills”) poput međuljudskih, emocionalnih ili komunikacijskih.

Među tim veštinama, posebno je važno umeti pregovarati.

Pregovaračke veštine omogućavaju nam da kreiramo i unapređujemo odnose sa ljudima i da u ličnom i poslovnom odnosu stvorimo dodatu vrednost za sebe i drugu stranu.

Značaj unapređenja pregovaračkih veština jednako je veliki kako za pojedince, tako i za organizacije kojima se pregovaračke sposobnosti njihovih zaposlenih direktno odslikavaju na tržišnu i finansijsku poziciju.

Polaznici treninga proširiće svoje vidike i dobiti novu perspektivu na svakodnevne poslovne i životne situacije, steći veštine koje mogu oštriti u svakodnevnom obilju situacija kroz koje prolaze, spoznati instrumente za ostvarenje važnih ciljeva i usmeravanje situacija u sopstvenu korist.

Trening je dizajniran da iz praktično-iskustvene perspektive polaznicima približi fenomen Pregovaranja. Koncipiran je kao mešavina teorije i realnih praktičnih situacija u kojima se polaznici stavljaju u ulogu pregovarača i spoznaju svoje jake strane, kao i oblasti za unapređenje.

Ciljna grupa:

 • Viši i srednji menadžment kompanija
 • Rukovodioci i zaposleni u komercijalnim funkcijama u organizacijama: prodaja, nabavka, ekspanzija, marketing
 • Projekt menadžeri i članovi projektnih timova
 • Preduzetnici i vlasnici-osnivači malog biznisa i start-up kompanija
 • Advokati i pravnici
 • Zaposleni u funkcijama okrenutim ka većem broju internih ili eksternih klijenata (HR, korisnički servis…)
 • Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi

Teme:

 • Uvod u Pregovaranje: zašto pregovaramo i u kojim prilikama?
 • Teorija Pregovaranja: osnovni pojmovi
 • Faze u Pregovaranju
 • Tipovi ličnosti u pregovaranju
 • Pregovaračke strategije i taktike
 • Ono čemu Vas neće naučiti na treningu iz Pregovaranja
 • Šta čini dobrog pregovarača?
 • Praktične vežbe kroz realne situacije.

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prihvati Pregovaranje kao sastavni deo svakodnevnog života i nauči da prepozna prilike za usavršavanje ove veštine
 • Eliminiše neprijatan osećaj a priori prisutan pri ulasku u pregovore
 • Spozna najbolje svetske prakse Pregovaranja univerzalno primenljive na najrazličitije situacije
 • Kroz vežbu sagleda sopstvene jake strane i prostore za unapređenje u Pregovaranju
 • Primeni naučene tehnike stvaranja dodate vrednosti i ostvarenja ciljeva u Pregovaranju
 • Prepozna zamke u Pregovaranju i nauči kako da ih izbegne
 • Svakodnevno koristi prilike za kontinuirani napredak u Pregovaranju

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com