Mapiranje procesa

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
06.10.2022.
Trajanje kursa:
8 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 24300 din

Opis kursa

Mapiranje procesa je grafički prikaz koraka, događaja i operacija koje predstavljaju proces. To je slikovna ilustracija koja identifikuje korake, ulaze i izlaze i druge srodne detalje procesa pružajući, korak po korak, sliku procesa „kakav jeste“. To je grafička tehnika za ustinjavanje procesa prikupljanjem i integrisanjem kombinovanog znanja svih osoba povezanih sa procesom. To je timski zadatak i dokumentuje ga svako ko doprinosi procesu i / ili je deo procesa.

Mape procesa pomažu u karakterizaciji funkcionalnih odnosa između različitih ulaza i izlaza.

Mapa procesa važan je deo bilo kojeg Lean Six Sigma projekta - pomaže u razumevanju procesa, a može vas i odvesti u neka fokusirana područja. Na raspolaganju je više metoda mapiranja, a izbor prave metode pomaže vam da bolje vizualizujete i razumete svoj proces.

Pogrešan izbor alata za mapiranje može dovesti do konfuzije. Evo nekih alata za mapiranje:

 • Špageti diagram
 • SIPOC (i SIPOC-R)
 • High Level Mapa
 • Detaljna mapa
 • Swimlane mapa
 • Mapa protoka vrednosti (VSM – Value stream map)

Tokom treninga sve navedene vrste mapa će biti prikazane, kroz primere iz prakse, tako da će polaznici moći da osete kako odabrati pravu mapu.

Menadžeri mogu razviti efikasnu mapu procesa koja omogućava kontinualno unapređenje poslovnih procesa, sledeći jednostavne korake. Koraci za izradu mape procesa su sledeći:

 • Odabrati proces koji će biti mapiran
 • Identifikovati korake procesa, s obzirom na njegovu prirodu i raspoložive podatke
 • Isplanirati potrebne resurse
 • Odabrati tehniku, odnosno metod mapiranja
 • Prikupljanje podataka o svakom koraku procesa
 • Prikazati trenutno stanje procesa
 • Otkriti tačke na mapi procesa na kojima su moguća poboljšanja i pripremiti akcioni plan

Cilj treninga:

Sticanje znanja o vrstama i načinima mapiranja procesa, koje su odlike, mane i prednosti svake od tih metoda i, kako, na kraju, da odaberu pravi način mapiranja. Naglasak će biti stavljen na razne metode vizualizacije, koje omogućavaju da se složeni procesi razlože na više manjih.

Ciljna grupa:

Srednji i viši menadžment u službama proizvodnje, održavanja opreme, kontrole kvaliteta, logistike, kao i u raznim službama u procesno baziranim neproizvodnim organizacijama

Teme:

 • Svrsishodnost mapiranja procesa, u zavisnosti od njegove složenosti
 • Metode mapiranja
  • Špageti dijagrami
  • SIPOC
  • Swim Lane dijagrama
  • Opšta i detaljna mapa procesa
  • Mapa protoka vrednosti (VSM)
 • Izrada akcionog plana poboljšanja, prema PDCA, koristeći izrađene mape sadašnjeg i budućeg stanja


Po završetku ovog treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna potrebu za mapiranjem procesa,
 • Odabere odgavajući metod mapiranja, prilikom rada na konkrektnom projetku,
 • Samostalno izradi više vrsta mapa procesa,
 • Izradi mapu sadašnjeg i budućeg stanja procesa,
 • Na bazi mapa sadašnjeg i budućeg procesa, izradi akcioni plan poboljšanja, prema PDCA logici.

Trener:

vrhunski ekspert iz oblasti upravljanja proizvodnjom, sa više hiljada sati izvedene obuke, mentorstva, couching-a i rada u ovoj oblasti. Više od dve decenije se bavi ovom oblašću a iskustva je sticao radeći na raznim rukovodećim pozicijama, kako u domaćim tako i multinacionalnim kompanijama. Poseduje  diplomu eMBA prestižne škole iz UK.

Trenutno je zaposlen na poziciji internog konsultanta za kontinualno poboljšanje procesa, u poznatoj multinacionalnoj kompaniji. Zadužen je za praćenje efikasnosti proizvodnih i logističkih operacija, primenu Lean alata i tehnika, uključujići treninge menadžmenta i ostalih i zaposlenih, na teritoriji desetak zemalja.

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com