Kontroling troškova

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
30.08.2022.
Trajanje kursa:
6 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 18800 din

Opis kursa

 • Da li upravljate troškovima?
 • Da li ispravno planirate troškove?
 • Naučite da pravilno uradite obračun proizvodne i komercijalne cene koštanja!

Upravljanje troškovima je jedna od najvažnijih aktivnosti u kontrolingu. U praktičnom smislu upravljanje troškovima podrazumeva: kontrolu troškova, planiranje troškova, analizu uticaja na troškove promenjenih okolnosti, analizu uzroka odstupanja stvarnih troškova od planiranih, obezbeđivanje informacija menadžmentu za izbor između različitih alternativa u cilju postizanja optimalnih poslovnih rezultata. Osnovni cilj kontrolinga troškova je postizanje što veće dugoročne koristi od ostvarenog troška i ostvarenje ciljeva preduzeća uz što niže troškove bez negativnih dugoročnih posledica na rezultate poslovanja i konkurentsku poziciju preduzeća.


Ciljna grupa:

Kontroleri, interni revizori, menadžment, zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, i svi ostali zainteresovani


Cilj seminara:

Praktična primena postupaka i alata u upravljanju troškovima u cilju optimizacije troškova u saradnji sa zaposlenim u ostalim funkcijama u preduzeću.


Teme:

 • Važnost, uloga i vrste troškova u upravljanju poslovnim finansijama preduzeća
 • Sistemi obračuna troškova i njihova primena za alternativno poslovno odlučivanje
 • Planiranje (budžetiranje) troškova
 • Kalkulacija proizvodne cene koštanja
 • Kalkulacija komercijalne cene koštanja
 • Kontrola troškova
 • Analiza troškova (Vertikalna analiza bilansu uspeha, benchmarking analiza)
 • Break even analiza
 • Savremeni koncepti upravljanja troškovima (ABC – Activity Based Costing, Divizionalno računovodstvo, Računovodstvo odgovornosti, Balanced Scorecard, Target costing, Kaizen costing i ostali)


Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Prepozna različite vrste troškova i pravilno ih interpretira u kreiranju osnove za poslovno odlučivanje.
 • Razume različite sisteme obračuna troškova.
 • Planira i kontroliše troškove, i interpretira razlike između planiranih i stvarnih troškova.
 • Obračuna proizvodnu i komercijalnu cenu koštanja.
 • Primeni analizu prelomne tačke u poslovnom odlučivanju.
 • Razume savremene koncepte upravljanja troškovima.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com