Vebinar - Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
14.06.2023.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 8400 din

Opis kursa

VEBINAR - INTERNO I VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

14. jun 2023. godine
od 10.00 do 15.30

Terazije 23, 8. sprat

Informaciju o načinu pristupanja vebinaru dobićete putem mejla 13. juna do kraja dana

 Uključenje sa predavačem 10 sati

 

Interaktivni seminar u prvom delu upoznaje polaznike sa zakonskim okvirom vansudskog rešavanjа – procedure i prednosti. Drugi deo posvećen je proširenju diskrecionih prava poslodavca u kreiranju internih akata iz ugla sudske prakse VKS, a treći obuci učesnika za posredovanje u sporovima povodom mobinga.

Teme:
- Zakon o radu, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o posredovanju u rešavanju sporova
- Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti – balans prava zaposlenog na privatnost i interesa poslodavca (legitimnost audio/video nadzora, uvida u inbox, slobode izražavanja na društvenim mrežama, korišćenja biometrijskih podataka, „viber grupe“ i drugih aktuelnosti vezanih za tehnološki razvoj)
- Mobing, diskriminacija i uzbunjivanje – prava zaposlenih i prava poslodavca u slučaju zloupotrebe prava proisteklih iz ovih zakona
- Novi stavovi VKS u smislu proširenja diskrecionih prava poslodavca i primeri usklađenih internih akata sa novom praksom VKS
- Obuka učesnika za posredovanje u sporovima povodom mobinga.

Očekivani efekti: prevencija tužbi internim rešenjima, dobra zaštita internim aktima, osposobljenost učesnika za interno rešavanje sporova.

Učesnici će posle seminara imati mogućnost besplatnih konsultacija sa predavačem u vezi obrađenih tema i dobiće obrasce akata koji prate obrađene teme.

Polaznici dobijaju: radni materijal, sertifikat o odslušanoj obuci

Predavač: Olga Vučković Kićanović, konsultant za radno pravo i HR, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavaljanja na radu, posrednik Ministarstva pravde za specijalizovana za radno pravo

Polaznici dobijaju: radni materijal sa primerima, vodič za posredovanje, primere sporazuma i obustave(mobing) i sertifikat o odslušanoj obuci

Predavač: Olga Vučković Kićanović, konsultant za radno pravo i HR, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavaljanja na radu, posrednik Ministarstva pravde za specijalizovana za radno pravo

Na osnovu saglasnosti Ministarstva pravde R.Srbije br.740-09-01296/2019-22 od 24.12.2019.g. učešćem na seminaru posrednici- medijatori će ostvariti 7 školskih časova sručnog usavršavanja radi obnavljanja dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena: Menadžerima svih nivoa, licima koja se bave radnim pravom i radnim odnosima, posrednicima, arbitrima, HR sektoru, ali i zaposlenima koji planiraju da pokrenu sudski spor ili ga već vode.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku(bez PDV-a)

 

 

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 3300 992, zoran.milicevic@pks.rs / edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com