A3 pristup rešavanju problema

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
19.06.2023.
Trajanje kursa:
9 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 21500 din

Opis kursa

Primena A3 metode za strukturirano rešavanje problema omogućava sistematično dolaženje do rešenja kroz predefinisane korake koji imaju za cilj prevenciju pojave istog ili sličnog problema u budućnosti. A3 proces je praksa nastala u Tojoti koja omogućava da se tom prilikom problem, analiza, korektivne akcije i plan njihovog sprovođenja prikažu korišćenjem jednostavnog A3 formata, sa akcentom na vizuelizaciji i primeni grafičkih alata za ilustraciju analiza koje se sprovode u pojedinim koracima.

Iako se format A3 može koristiti za podržavanje mnogih ciljeva, jedna uobičajena upotreba je podrška inicijativi za poboljšanje. U ovom slučaju, A3 je podeljen u osam jednostavnih odeljka.

 • Prepoznati problem ili potrebu
 • Shvatiti trenutnu situaciju / stanje
 • Kreirati izjavu o cilju A3 projekta
 • Izvršiti analizu uzroka
 • Brainstorm / odrediti protivmere
 • Napraviti plan sprovođenja kontramera
 • Proveriti rezultate - potvrdite efekat
 • Obezbedite održivost rezultata vašeg A3 projekta

Jednom kada se ovaj alat savlada, on se može koristiti za podršku svega, od unapređenja procesa do primene strateških inicijativa za globalnu korporaciju. Kao i većina ostalih alata koji su bazirani na Lean filozofiji, alat je izuzetno jednostavan, ali rezultati mogu biti veoma moćni.

Tokom treninga polaznicima će, pored teorijskih objašnjenja, biti pružena šansa da sami kreiraju svoje A3 projekte, čime će steći praktična znanja za primenu ove moćne metode.

Cilj treninga:

Cilj ovog treninga je da omogući polaznicima da koriste A3 pristup za rešavanje problema i primene relevantne alate i tehnike na svojim konkretnim projektima unapređenja.

Ciljna grupa:

Ovaj trening je namenjen menadžerima, supervizorima, inženjerima i sl, koji su u prilici ili imaju potrebu da rešavaju specifične probleme uz primenu A3 metode, odnosno svima onima koji žele da implementiraju unapređenja u svojim procesima korišćenjem sistematičnog pristupa za jednostavno i održivo rešavanje problema u osam koraka.

Teme:

 • A3 pristup za rešavanje problema – uvod
 • Definicija problema
 • Analiza trenutnog stanja
  • Mapiranje procesa
  • Prikupljanje i analiza podataka
  • Stratifikacija problema
 • Postavljanje specifičnih ciljeva - SMART
 • Root Cause analiza
 • 5 Zašto
 • Analiza uzroka i posledica/dijagram riblje kosti
 • Definisanje/prioritizacija kontra mera
 • Implementacija kontra mera
 • Kontrola unapređenja
 • Standardizacija i prevencija
   

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Predstave probleme u A3 formatu;
 • Analiziraju trenutnu situaciju zasnovanu na prikupljenim dokazima uz korišćenje relevantnih  alata kao što su Mapiranje procesa,
 • Pareto i drugi najčešće korišćeni grafički alati;
 • Identifikuju idealno/buduće stanje;
 • Generišu ideje kao rezultat analize uzroka i posledica;
 • Pripreme akcioni plan za korekciju, praćenje relevantnih KPI i sprečavanje ponavljanja problema.
   

Trener:

sertifikovani PMP (Project Management Professional) konsultant i trener. Sa preko dvadeset godina radnog iskustva u kompleksnom korporativnom okruženju, od farmaceutskog razvoja, preko sistema kvaliteta i operacija, do korporativnih poslova, ugrađuje svoje praktično poznavanje procesa u različitim segmentima poslovanja u realizaciju programa iz oblasti projektnog menadžmenta i unapređenja procesa. Pored uspostavljanja Programa kontinuiranog unapređenja za region Jugoistočne Evrope, kojim je rukovodila tokom četiri godine, kao projekt menadžer uspešno je realizovala i projekat osnivanja PMO (Project Management Office), uz implementaciju svih relevantnih znanja, procesa i procedura zasnovanih na PMI metodologiji.

Od 2012. godine održala je veliki broj obuka i specijalizovanih kurseva iz oblasti Lean, Six Sigma i upravljanja projektima za različite nivoe u organizaciji. Obuke je držala u kompanijama kako u regionu Jugoistočne Evrope, tako i u Rumuniji, Rusiji i Nemačkoj. Kao Six Sigma Black Belt, rukovodila je timovima za implementaciju inicijativa unapređenja u oblasti operacija i programima transformacije poslovanja, a u ulozi projekt menadžera bila odgovorna za realizaciju kros-funkcionalnih projekata i strateških inicijativa u sektoru korporativnog razvoja velike multinacionalne kompanije, gde je od 2015. do 2019. godine bila na poziciji menadžera kancelarije za projekte. Kao samostalni konsultant i trener, realizovala je brojne kurseve i specijalizovane radionice za praktičnu primenu odgovarajućih tehnika i alata u oblasti unapređenja procesa i upravljanja projektima u različitim industrijama i oblastima poslovanja i klijente kao što su Strauss Adriatic, Coficab, Energotehnika Južna Bačka, Comtrade i druge. U srpskom ogranku PMI bila je član Upravnog odbora.

 • Project Management Professional (PMP)®
 • ASQ (American Society for Quality) sertifikovani Six Sigma Black Belt
 • Doktor tehničkih nauka, Tehnološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com