Aktuelnosti u Carinskoj tarifi za 2022. godinu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
26.01.2022.
Trajanje kursa:
4 časa
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 16700 din

Opis kursa

Kao rеzultat sveobuhvatnih izmena koje od 1. januara 2022. godine donosi najnovija verzija Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe doći će do mnogobrojnih promena u nacionalnoj Carinskoj tarifi Republike Srbije.

Svetska carinska organizacija na svakih pet godina donosi novu nomenklaturu koja obuhvata promene na nivou tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva (četvorocifrene i šestocifrene tarifne oznake), kao i na nivou napomena uz Odeljke, Glave i tarifne podbrojeve.

Promene su uslovljene:

 • tehničko-tehnološkim razvojem novih proizvoda,
 • promenom obima svetske trgovine i
 • potrebama primene drugih konvencija i propisa u oblasti zdravlja, zaštite životne sredine, hemijskog naoružanja i slično.

Sve navedeno je sadržano u izmenama Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskim oznaka robe – verzija HS2022, koja počinje sa primenom 1. januara 2022. godine.

Navedene izmene praćene su, takođe, opsežnim izmenama Kombinovane nomenklature EU za 2022. godinu, koje se odnose na CN tarifne podbrojeve (osmocifrene tarifne oznake) i Dodatne napomene uz Odeljke i Glave. CN2022 počinje sa primenom 1. januara 2022. godine.

Sve ovo uslovljava donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2022. godinu uz odgovarajuće dodatne izmene na nacionalnom nivou.

Tokom treninga će kroz konkretne primere detaljno biti reči o svemu navedenom, uz poseban osvrt na primenu važećih Sporazuma o slobodnoj trgovini, kao i drugih propisa koji se oslanjaju na Carinsku tarifu, a imaju uticaja na naplatu carinskih dažbina (stope carine, sezonske carinske stope i posebne dažbine).

Cilj treninga:

Upoznavanje predstavnika privrede sa aktuelnostima u vezi propisa iz oblasti Carinske tarife, radi jasnije i pravilnije primene.

Ciljna grupa: 

uvozno i izvozno orijentisane firme.

Teme:

Novine u Carinskoj tarifi za 2022. godinu: 

 • najnovija verzija HS2022 sa osvrtom na najznačajnije izmene u delu poljoprivrede i industrije (novi i brisani tarifni brojevi i tarifni podbrojevi, nove i izmenjene napomene različitog ranga),
 • Izmene Kombinovane nomenklature EU za 2022. sa osvrtom na najznačajnije izmene u delu poljoprivrede i industrije (novi i brisani CN tarifni podbrojevi, nove i izmenjene Dodatne napomene),
 • Carinska tarifa za 2022. godinu (sadržaj i najznačajnije nacionalne izmene nomenklature),
 • Primena preferencijalnih stopa carine u 2022. godini u skladu sa važećim Sporazumima,
 • Primena sezonskih stopa carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda u 2022. godini,
 • Primena posebnih dažbina na uvoz određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2022. godini,
 • smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini,
 • ostali propisi.

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • praktično primeni najvažnije promene koje u 2022. godini donosi Carinska tarifa i ostali propisi koji se oslanjaju na nju;
 • sagleda prednosti koje domaćim proizvođačima i uvoznicima donosi primena Sporazuma o slobodnoj trgovini.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com