Škola dikcije

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Radnička 27, Novi Sad
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
mesec dana, 4x3h
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Novi Sad

CENA: 288 eur

Opis kursa

Dođite da naučite kako da otklonite osnovne greške u govoru poput lenjih usta, gutanja slova, slogova i reči. Na kraju kursa bićete osposobljeni da vaš govor tokom intervjua, prezentacije ili bilo kog drugog javnog nastupa bude jasan i siguran. Radićemo i na osnovnoj akcentološkoj pismenosti, ritmu i prirodnosti govora.

Trajanje edukativnog programa:

Mesec dana, 4x3h

Kurs vodi diplomirana glumica Mirjana Trebinjac.

Saradnik: Dušanka Dragović, logoped

Termini Novi Sad: Subota 16-19h od 7. oktobra

Termini Beograd: Nedelja 16-19h od 8. oktobra

Cena: 288 evra

Mesto održavanja: Beograd, Kneza Miloša br. 4; Novi Sad Radnička 27

                               

TEMATSKE CELINE

- Tehnika glasa

Osnovni elementi glasa su jacina visina i boja. U mnogim govornim situacijama navedeni elementi treba da dodju do svog punog izražaja. Ljudski glas je individualno svojstvo svakog pojedinca i zato ćemo uz pomoc razlicitih metoda učiti kako da pravilno goristimo glas i otklonimo nepravilnosti

- Tehnika disanja

Da bi se postiglo pravilno disanje mora se raspolagati izvesnom tehnikom disanja. Vežbe tehnike disanja omogućavaju dubok, staložen udisaj, rasporedjivanje (ekonomisanje) dahom, kontrolisani izdisaj kao i postizanje većeg udisajnog kapaciteta.

- Impostacija glasa

Pronalaženje najboljeg položaja fonatornog aparata koji omogućava slobodan protok vazduha, bez naprezanja
Osposobljavanje glasa za proizvodnju tonova, siguran izraz, precizno intoniranje, održavanje kvaliteta tonske boje i ispravno oblikovanje svih samoglasnika.

- Aktikulacija

Dobra artikulacija znači pokretljiv govorni aparat a cilj je pravilno formiranje glasova i slogova, samoglasnika i suglasnika
Uzroke nepravilne govorne artikulacije treba tražiti u lošim govornim navikama i nedovoljnoj kontroli pokreta I polažaja govornih organa u procesu artikulacije

- Ritam govora, Dikcijske figure (klimaks, antiklimaks, kontrast)

Govorni ritam je emocionalni element, snaga i energija koja govorniku pomaže da njegov govor bude sugestivniji I uzbudljiviji a dikcijske figure doprinose izbegavanju monotonosti govorenja, logicnom menjanjem glasnosti, intenziteta I brzine.

- Osnovna analiza teksa (pasaži, blokovi, logični akcenat, govorna pauza)

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com