Specijalizovana obuka za medijatore-mobing

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
05.06.2023.
Trajanje kursa:
tri dana od 16.00 do 20.00
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 15000 din

Opis kursa

SPECIJALIZOVANA OBUKA
POSREDNIK – MEDIJATOR U OBLASTI ZLOSTAVLJANJA NA RADU – MOBINGA

 

 

ŠTA JE MOBING U RADNIM SREDINAMA I KAKO GA PREPOZNAJEMO?

Koja su pravila postupka?

Po čemu se mobing razlikuje od drugih prekršaja i kako da uočim razliku?
Kako da pomognem kolegama a kako da zastupam kompaniju?

Kome je obuka namenjena:

Ako sam medijator - dodatno ću se specijalizovati i steći licencu
Ako sam lice zaduženo za mobing - dodatno ću se edukovati
Ako sam zaposleni – znaću kako da prepoznam mobera u svojoj radnoj sredini


 

 

Tri radna dana: 

27.02. - 01.03.2023.

05.06. - 07.06. 2023.

Od 16 do 20 časova

Obuka se održava online preko Zoom aplikacije


Korist od ove obuke:

Polaznici se specijalizuju i dobijaju licencu medijatora za oblast zlostavljanja na radu - mobinga. Specijalizacija pruža mogućnost za samostalan rad u postojećoj radnoj sredini ili na poziv drugih privrednih subjekata. Polaznici stiču dovoljan broj časova za produženje licence medijatora.

Kome je namenjena?

Zaposlenima koji u svojim radnim sredinama već rade kao lica zadužena za zaštitu od zlostavljanja, medijatorima koji su završili osnovnu obuku i žele da se specijalizuju za rad kod postojećeg poslodavca ili samostalan rad.

Polaznicima je obezbeđen radni materijal u elektronskom obliku, sa svim neophodnim zakonima i propisima, kao i uverenje o završenoj obuci. 

Naši predavači su medijatori sa dugogodišnjim iskustvom u edukaciji i praktičnoj primeni medijacije u mobingu. 

Prof. dr. Tamara Džamonja Ignjatović: Profesor i predavač na Fakultetu političkih nauka na predmetu Uvod u medijaciju na programu Master studije socijalnog rada. Autorka je i trener više akreditovanih obuka kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu za osnovnu obuku, kao i primenu medijacije u oblastima porodičnih odnosa. Autorka je više naučnih i stručnih radova kao i publikacija iz ove oblasti.

Vera Despotović: Specijalista medijacije i porodični psihoterapeut. Autor, realizator i učesnik u realizaciji brojnih međunarodnih, regionalnih, nacionalnih i lokalnih stručnih skupova i projekata. Autor i koautor više stručnih publikacija, priručnika i stručnih radova.

Vladan Jovanović: Diplomirani pravnik, specijalista medijacije. Autor, realizator i učesnik u realizaciji brojnih međunarodnih, regionalnih, nacionalnih i lokalnih stručnih skupova i projekata. Autor i koautor više stručnih publikacija, priručnika i stručnih radova.

Teme obuke:

Pojam, karakteristike, manifestacije, vrste i faze mobinga. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu - prevencija, prepoznavanje i procedure u slučajevima zlostavljanja na radu. Medijacija u slučajevima mobinga: Osnovne karakteristike postupka, ciljevi, prednosti postupka i faze postupka. Uloga medijatora u slučajevima Mobinga Specifične veštine medijatora za posredovanje u slučajevima mobinga i prevencije mobinga. Praktične vežbe - simulacija medijacije u slučaju mobinga po fazama procesa, i još mnogo toga.

Kotizacija: 15.000,00 RSD + PDV 20%
Polaznicima koji su završili osnovnu obuku za posrednike u Službenom glasniku odobrava se popust od 20% za specijalizovanu obuku. Popusti se ne sabiraju. 

 * Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika, organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara, uz obavezu da o otkazivanju obavesti prijavljene učesnike.

Za sve informacije obratite se preko telefona:
011/30 60 345, 30 60 373, 30 60 331 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

www.slglasnik.com

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com