Online kurs javnog nastupa

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Palmira Toljatija 6/55, Novi Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
2 nedelje
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 17990 din

Opis kursa

Jedinstveni online blended način podučavanja.

Šta znači blended obuka?

Da bi se uspostavila interakcija između predavača i polaznika kombinuju se uživo (skajp) susreti i i video lekcije. Kurs počinje uživo časom u toku kojeg svaki polaznik dobija jasne personalizovane smernice za usavršavanje javnog nastupa. Nakon toga sledi prva nedelja praćenja video lekcija, analiziranih snimaka, rešavanje testova. Sledi novi uživo čas sa nekoliko vežbi za razvoj dinamičnog i slikovitog javnog nastupa. Zatim prelazimo na novi set video lekcija. Poslednji, treći uživo čas podrazumeva primenu svih stečenih znanja i veština.

Više od 20 video lekcija

Šta je javni nastup?

Priprema za javni nastup

Struktura izlaganja

Trema i uzroci treme

Savladavanje treme

Tehnike disanja

Briga o glasu

Artikulacija

Govorna interpunkcija

Ritam i tempo

Eliminacija poštapalica

Slikovitost u govoru

Stilske figure

Govor tela

Usklađenost govora tela i sadržaja

Upotreba ruku

Stav tela, kontakt očima, osmeh

 

Nakon lekcija, stečeno znanje se proverava i utvrđuje pomoću testova.

 

Dva interaktivna zadatka

Nakon prvog dela kursa, svaki polaznik primenjuje stečene veštine u vidu audio vežbe na temu "Predstavljam jednu osobu". Audio snimak se postavlja na platformu, nakon čega predavači šalju detaljnu analizu i smernice prilagođene svakom ponaosob.

Na kraju kursa, svaki polaznik priprema završnu video vežbu na temu koju sam odabere. Veoma je važno da tema polazniku bude poznata, kako bi uvideo da li nakon odslušanih lekcija ume da predstavi temu na slikovitiji, sugestivniji, izražajniji način. Ovaj video snimak predavači takođe analiziraju i šalju polazniku detaljne komentare.

Kroz interakciju sa predavačima dobija se odgovor na najvažnija pitanja - ko sam ja kao govornik; kojom brzinom ja govorim; da li sam razgovetan; da li je usklađen sadržaj sa načinom izlaganja; kakav je moj govor tela; jesam li monoton i drugo.  

 

Predavači imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa predstavnicima različitih profesija u sklopu seminara, radionica i individualnog rada.

Slobodan Roksandić, master komunikolog, autor knjige "Progovori da vidim ko si". Specijalističke oblasti: umeće govorenja, dikcija, tehnika glasa.

Marko Milovanović, dipl. glumac. Specijalističke oblasti: neverbalna komunikacija, suočavanje sa tremom, prezentovanje.

 

Dodatne informacije možete pronaći putem linka:

https://skillup.rs/kurs-javnog-nastupa/

 

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com