Primena novih šifarnika za unošenje podataka o kvalifikacijama i zanimanjima, prema novoj Uredbi o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, počev od januara 2022. godine

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
12.07.2022.
Trajanje kursa:
6 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 16700 din

Opis kursa

Dalji razvoj i uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji doneo je kao novinu Listu kvalifikacija koja je stupila na snagu 31. jula 2021. godine, a čija primena je počela 1. januara 2022. godine.

Zajedno sa Šifarnikom zanimanja i Šifarnikom nivoa i vrsta kvalifikacija koji su usaglašeni sa međunarodnim standardnim klasifikacijama, ovi instrumenti za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada omogućavaju operativno pronalaženje i primenu odgovarajućih kvalifikacija i zanimanja. Šifarnik zanimanja i Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija primenjuju se u prijavi na osiguranje zaposlenih (Obrazac M) u bazi CROSO i drugim evidencijama u oblasti rada od 2019. godine.

Na treningu ćete naučiti kako da:

 • Koristite odgovarajuću regulativu koja je od značaja za primenu relevantnih šifarnika,
 • Razumete koncepte i strukturu šifarnika iz Jedinstvenog kodeksa šifara,
 • Prepoznate razlike i veze između ključnih obeležja: „kvalifikacije“ i „zanimanja“ i relacije ovih obeležja sa pojmom „radnog mesta“,
 • Samostalno pretražite šifarnike i vršite odabir odgovarajućih šifara i naziva za ključna obeležja (kvalifikacija, zanimanje, nivo i vrsta kvalifikacije i dr.),
 • Koristite šifarnike za vođenje različitih evidencija u oblasti rada.

Trening je namenjen sledećim korisnicima šifarnika: poslodavcima (stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima i saradnicima na kadrovskim poslovima, kao i računovodstvenim agencijama koje pružaju ovu vrstu usluga malim poslodavcima), kao i institucijama u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog osiguranja, statističkih istraživanja i izveštavanja.

Cilj treninga: 

 • Predstavljanje strukture i sadržine šifarnika i njihove praktične primene za izbor odgovarajućih šifara za:
  stečene kvalifikacije lica,
 • zanimanja lica koja obuhvataju radna mesta kod poslodavca,
 • zahtevane nivoe i vrste kvalifikacija koje utvrđuje poslodavac ili koje poseduje lice,
 • druga obeležja iz Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
 • Razmatranje karakterističnih primera iz prakse
 • Razjašnjavanje najčešćih nedoumica sa kojima se susreću korisnici
 • Pružanje odgovora na pitanja polaznika

Teme:

 • Normativni okvir
 • Primena Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
 • Razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOKS)
 • Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija
 • Lista kvalifikacija
 • Šifarnik zanimanja
 • Primeri upotrebe šifarnika
 • Rešavanje konkretnih slučajeva iz prakse polaznika


Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Koriste odgovarajuću regulativu koja je od značaja za primenu relevantnih šifarnika;
 • Razumeju koncepte i strukturu šifarnika iz Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada;
 • Prepoznaju razlike i veze između ključnih obeležja: „kvalifikacije“ i „zanimanja“ i relacije ovih obeležja sa pojmom „radnog mesta“;
 • Samostalno pretražuju šifarnike i vrše odabir odgovarajućih šifara i naziva za ključna obeležja (kvalifikacija, zanimanje, nivo i vrsta kvalifikacije i dr.);
 • Pouzdano i efikasno koriste šifarnike za vođenje različitih evidencija u oblasti rada.
   

Treneri:

Treneri su stručnjaci za analizu tržišta rada, zanimanja i kvalifikacija, sa višegodišnjim iskustvom stečenim u radu na izradi Šifarnika zanimanja i Liste kvalifikacija, razvoju Nacionalnog okvira kvalifikacija i drugim poslovima u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Autori su Priručnika za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (2018.) i održali su na desetine obuka, treninga i prezentacija na ovu temu.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com