Specijalista za regrutaciju i selekciju

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
07.10.2023.
Trajanje kursa:
40 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 69700 din

Opis kursa

Obuka za specijaliste u regrutaciji i selekcije je važna jer poslodavci i menadžeri u kompaniji treba da budu svesni koliki je uticaj i odgovornost regrutera na odluke o zapošljavanju. Upotrebom nekog ko je neprikladan za radno mesto, odeljenje snosi značajne troškove u vremenu, novcu i naporima da se kompetencije pojedinca dovedu u sklad sa standardom kompetencija kompanije. Ako se to ne može uraditi, uslovno ta osoba nije potvrđena, ili on ili ona dobrovoljno napusti, u oba slučaja, to će verovatno dovesti do poremećaja i dodatnih troškova u odabiru, a sa druge strane indukuje i obuku nekog novog. Procenjuje se da je razlika u vrednosti između dobrog zaposlenog i prosečnog zaposlenog između 40% i 70% od plate (Schmidt i sar (1980)).

Zapošljavanje najbolje osobe za posao regrutacije i selekcije će osigurati da kompanije imaju kako materijalnu korist, tako i korist po pitanju performansi zaposlenog i budućih zaposlenih. Kroz dobro pripremljen opis posla, kao i dobar proces regrutacije i selekcije, menadžeri mogu doći do najboljih kandidata i novozaposlenom će biti jasno šta se od njega/nje očekuje.

Ovu obuku prati detaljna i sa pažnjom razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta obuke, sertifikacije i njene praktične relevantnosti.

Programom obuke detaljno su  definisane kompetencije-  znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova menadžera za regrutaciju i selekciju, koje će biti predmet obuke koja je modularnog tipa. Takođe, sastavni deo ovog programa su i indikatori učinka/postignuća (kao deo standarda kompetencija) koji definišu profesionalne standarde- standarde dobro obavljenog posla odnosno kompetencije koje se očekuju da kandidati pokažu u toku sertifikacije.

Program je baziran na praksi rada u oblasti regrutacije i selekcije i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima regrutacije i selekcije koji omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija set alata za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji.

Predavači su stručnjaci koji svojim svakodnevnim radom u različitim oblastima HR-a dokazuju svoju profesionalnu kompetentnost.

Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad za procesu regrutacije i selekcije a prema standardima kompetencija.

Poslovi u oblasti HR-a  su u sve većoj meri traženi na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama ili  državnim i javnim institucijama. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak!

Ciljna grupa:

  • Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju proces rada regrutacije i selekcije
  • Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u sprovođenju procesa regrutacije i selekcije
  • Svi koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti regrutacije i selekcije

Cilj obuke:

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju aktivnosti u procesu regrutacije i selekcije, internu komunikaciju i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima. Njen cilj je da olakša vođenje, komunikaciju i međusobne odnose zaposlenih u organizaciji sa ciljem zapošljavanja najboljih kandidata na tržištu rada.

Moduli:

Modul 1 – Značaj i uloga regrutacije i selekcije u organizaciji

Modul 2 – Regrutacija

Modul 3 - Selekcija

Modul 4 - Intervju

Modul 5 – Izbor kandidata, evaluacija efekata selekcije i vođenje novozaposlenih

Po završetku obuke, polaznik će biti osposobljen da:

  • Razume značaj regrutacije i selekcije;
  • Razvija i primenjuje metode regrutovanja i selektovanja;
  • Sprovodi korake regrutacije i selekcije;
  • Proceni koji su najbolji kandidati za radno mesto.
     

Dinamika izvođenja obuke:

28 časova raspoređena u termine:

  1 radni dan nedeljno od 17:00-20:30 časova i
  subotom od 09:30-16:00 časova

+ 12 časova samoučenja.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com