Poslovni sekretar - asistent

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
11.06.2023.
Trajanje kursa:
70-115 školskih časova
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: od 27500 din

Opis kursa

Poslovni sekretar/ asistent

Gotovo da u savremenom poslovnom svetu ne postoji kompanija koja ne zapošljava radnike na poziciji poslovni sekretar - asistent. U većini kompanija se osoba zaposlena na ovom radnom mestu vrlo visoko kotira, uzevši u obzir da je u pitanju neko ko obavlja gotovo sve administrativne poslove, a posebno ukoliko u određenoj firmi ne postoji eksterno angažovana knjigovodstvena agencija ili, pak u njenom sastavu ne funkcioniše odvojena knjigovodstvena služba.

Moglo bi slobodno da se kaže da poslovni sekretar - asistent obavlja sve one poslove koji su bitni za nesmetano funkcionisanje određene firme. A to podrazumeva kako nabavku materijalaa za rad svih zaposlenih, tako i odlazak u banku i sve ostale institucije poput na primer poreske uprave, Agencije za privredne registre i ostale relevantne državne službe. Takođe, zaduženja ove radne pozicije su usmerena i na organizovanje poslovnih sastanaka, odnosno odlazaka na službena putovanja, te na pisanu i usmenu poslovnu korespondenciju. Iz tog razloga se očekuje da svako ko želi da pohađa specijalizovanu obuku i kurs poslovni sekretar - asistent koju u svojim poslovnicama organizuje Akademija Oxford poseduje na prvom mestu timski duh, te odlične organizacione sposobnosti. Isto tako, zainteresovani polaznik bi trebalo da je elokventan, te da se precizno izražava i u pisanoj i u usmenoj formi, ali i da je spreman na rad pod pritiskom.

Šta obuhvata kurs i obuka poslovni sekretar - asistent?

Samim tim što je obuka i kurs poslovni sekretar - asistent namenjena svim onim polaznicima koji žele da se osposobe za obavljanje ovog, vrlo zahtevnog zanimanja, stručni tim Akademije Oxford je posebnu pažnju posvetio osmišljavanju nastavnog plana koji će obuhvatiti sva ona znanja i veštine koje će polazniku omogućiti da što bolje i kvalitetnije obavlja svoj posao.

Upravo iz tog razloga se tokom ovog kursa izučava na prvom mestu engleski jezik i to na nivou A 1, odnosno A 2, jer se upravo taj nivo znanja smatra poželjnim za obavljanje ovih poslova. Takođe, svi polaznici će imati prilike i da savladaju daktilografiju, odnosno slepo kucanje sa deset prstiju, te će se upoznati i sa pravilima poslovne korespondencije, odnosno pravopisnim pravilima, a savladaće i korišćenje onih programa na računaru koji se smatraju osnovnim i koje će imati da prilike da koriste kada se budu zaposlili na radnom mestu poslovni sekretar - asistent.

Predavači koji su zaduženi da obuka i kurs poslovni sekretar - asistent bude sprovedena na izuzetno visokom nivou, po kome je uostalom i Akademija Oxford dobro poznata, će za vreme nastave posebnu pažnju da posvete i upoznavanju svih polaznika sa principom organizovanja poslovnih sastanaka i sa svim onim pravilima koja su u tim situacijama bitna. Isto tako će ih upoznati i sa osnovama poslovanja preduzeća različite veličine, ali i sa svim poslovima koje bi trebalo da obavljaju u praksi. A to, pored ostalog podrazumeva da će savladati i veštinu poslovnog bontona u komunikaciji, odnosno upoznaće se i sa pravilima poslovnog oblačenja. Vrlo važan segment koji podrazumeva kurs i obuka poslovni sekretar - asistent se odnosi i na učenje o pravilnom zavođenju dokumenata, odnosno o pravilnom popunjavanju uplatnica i naloga za banke, te o popunjavanju različitih formulara, a sa kojima se osoba zaposlena na ovom radnom mestu susreće u svom svakodnevnom poslu.

Kada polaznik bude sa uspehom savladao ovaj kurs, on će polagati i završni ispit, a koji zapravo podrazumeva da treba u praksi da pokaže sva znanja koja je tokom nastave stekao. Da bi kandidat mogao da polaže završni ispit, koji se sastoji od usmenog i pisanog dela, potrebno je da je pohađao najmanje 80% nastave u okviru ovog kursa. Nakon što položi ispit, kandidat stiče sertifikat, koji može da bude upisan i u radnu knjižicu, uzevši u obzir da je priznat, stim da je uslov za to da kandidat bude prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Ova novina je uvedena 01. januara 2016. godine, od kada se sertifikati upisuju u radnu knjižicu u elektronskom formatu. Oni kandidati koji steknu pomenuti sertifikat, a u tom trenutku su zaposleni, mogu da ga predaju svom poslodavcu, a upis tog sertifikata mogu da izvrše tek kada budu bili prijavljeni na evidenciju nezaposlenih lica pri NSZ.

Da bi Akademja Oxford mogla da izradi sertifikat, mora da bude obezbeđena obavezna dokumentacija, a koja osim ugovora, podrazumeva i završni test, odnosno zapisnik.

Kako se odvija nastava u okviru kursa poslovni sekretar - asistent?

Obuka i kurs poslovni sekretar - asistent podrazumeva različite vrste nastave i to kako grupnu, tako i nastavu online, odnosno individualnu i poluindividualnu.

Moramo da naglasimo da grupe broje najmanje četvoro polaznika, a da ih u jednoj grupi može biti najviše osmoro, jer je to optimalan broj polaznika za održavanje visokokvalitetne nastave po kojoj smo poznati.

Nastava online se odnosi na pohađanje obuke preko internet platforme, a svaki polaznik koji želi da ovaj kurs pohađa na taj način mora da poseduje računar i stabilnu internet vezu.

Individualna nastava je okarakterisana kao nastava “jedan na jedan”, jer je pohađa isključivo jedan kandidat, dok je poluindividualna nastava namenjena za dvoje kandidata.

Što se tiče termina, kod grupne nastave su oni precizno definisani, a održavaju se prema tačno utvrđenoj dinamici. Kod svih ostalih vrsta nastave se termini, odnosno dinamika po kojoj se obuka i kurs poslovni sekretar - asistent održavaju dogovaraju između polaznika i profesora, a uz adekvatnu asistenciju koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Kome su kurs i obuka poslovni sekretar - asistent namenjeni?

Svaka osoba koja želi da stekne adekvatan dokaz da je kvalifikovana za obavljanje posla za koji je u određenoj kompaniji zadužen poslovni sekretar - asistent, a poseduje dokaz da je završila srednju školu u četvorogodišnjem trajanju je poznava da pohađa obuku i kurs poslovni sekretar - asistent, koja se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford u toku cele kalendarske godine, a u skladu sa predviđenim nastavnim planom.

Svi oni kandidati koji ispunjavaju navedeni uslov mogu da se prijave direktno u jednoj od poslovnica organizatora, a neophodno je da tom prilikom ponesu i validan lični dokument sa fotografijom, to jest ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Ukoliko je reč o ličnom dokumentu koji poseduje čip, kandidati moraju priložiti i lični dokument koji je očitan. Podatke za prijavu mogu i ranije da pošalju preko mejla ili da kontaktiraju odabranu poslovnicu putem telefona, kako bi se dogovorili oko svih detalja.

Koliko traje obuka i kurs poslovni sekretar - asistent?

Isključivo od odluke svakog polaznika o vrsti nastave koju želi da pohađa, zavisi i koliko traje kurs i obuka poslovni sekretar - asistent.

Nastavni fond koji podrazumeva individualna, online i poluindividualna nastava se sastoji od ukupno 70 školskih časova (po 45 minuta). U okviru te vrste nastave, polaznik pohađa ukupno 25 dvočasa (po 90 minuta) engleskog jezika na nivou A1 i A2, kao i 10 dvočasa individualnog daktilografskog kursa.

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs poslovni sekretar - asistent, morate imati na umu da postoje dve mogućnosti, stim da svaka od njih traje ukupno 5 meseci. Obe vrste grupne obuke, najpre uključuju pohađanje kursa engleskog jezika na pomenutim nivoima, a ono što ih razlikuje se odnosi na trajanje daktilografskog kursa i podrazumeva ili jednomesečni ili četvoromesečni daktilografski kurs.

Oni polaznici koji se odluče za grupnu nastavu koja uključuje jednomesečni daktilografski kurs će naučiti desetoprstno slepo kucanje, dok oni polaznici kojima više odgovara pohađanje grupne nastave koja podrazumeva i kurs daktilografije u trajanju od 4 meseca savladavaju i slepo kucanje sa 10 prstiju, ali isto tako i pravila poslovne korespondencije, te pravopisa, odnosno korišćenje osnovnih računarskih programa. Nastavni fond za jednomesečni kurs daktilografije i slepog kucanja podrazumeva 30 školskih časova, a za četvoromesečni je predviđena nastava u trajanju od 64 školskih časova.

Koja je cena kursa za poslovnog sekretara - asistenta?

Kako postoji nekoliko vrsta obuka za ovo zanimanje, to se i njihove cene razlikuju.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka i kurs poslovni sekretar - asistent?

Polaznici koje zanima kurs i obuka za poslovni sekretar - asistent se mogu prijaviti u toku cele godine i to u svim poslovnicama organizatora, odnosno putem telefona ili mejla, a nastava se takođe održava u toku cele godine i to prema tačno utvrđenom planu.

U principu, individualna i poluindividualna, odnosno nastava online mogu da počnu kada se polaznik ili polaznici dogovore sa profesorom oko svih detalja, a koji uključuju i termine i dinamiku po kojoj bi časovi trebalo da se održavaju.

Sa druge strane, da bi grupna obuka i kurs poslovni sekretar - asistent mogli da se održe u nekoj poslovnici ili online, neophodno je da se prijavi dovoljan broj polaznika koji su zainteresovani za njeno pohađanje, to jest najmanje njih četvoro. Nakon što se bude ispunio taj uslov, svi koji su se prijavili će od ovlašćenog lica organizatora obuke dobiti jasne informacije kako o datumu početka, tako i o terminima.

Dodatne napomene:

  • u navedene cene je uračunat priručnik, kao i polaganje završnog ispita, te izrada sertifikata i diplome
  • u cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave
  • polaznik je dužan da izvrši sva plaćanja u skladu sa pravilima i prema važećem cenovniku organizatora, a sva plaćanja vrši direktno u poslovnici u kojoj se i prijavljuje, to jest pohađa obuku i kurs poslovni sekretar - asistent
  • prijavljivanje se vrši u svim poslovnicama organizatora obuke direktno i to u toku cele kalendarske godine, a postoji mogućnost i prijavljivanja putem telefona ili mejla

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com