Komunikacija i upravljanje konfliktima (zasnovano na principima Transakcione analize)

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
20.12.2023.
Trajanje kursa:
8 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 21700 din

Opis kursa

Konflikti se mogu konstruktivno rešiti samo ukoliko koristimo svoje resurse kao odrasle osobe. 

Sagledavanje dinamike konflikta iz perspektive Transakcione analize daje nam dublji uvid u naše izbore načina rešavanja konflikta i omogućava da u svakoj konfliktnoj situaciji reagujemo u skladu sa našim ciljem, poštujući sebe i svog sagovornika.

Transakciona analiza je teorija komunikacije koja nam pomoću Komunikacijskog modela Ego stanja omogućava da razumemo  i analiziramo komunikaciju, da sagledamo kakve odnose i komunikaciju imamo sa drugim ljudima i da rešavamo konflikte koristeći svoje resurse kao odrasle osobe.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da učesnici upoznavanjem sa komunikacijskim modelom Ego stanja dobiju dublje razumevanje nastanka konflikta i steknu veštine njihovog konstruktivnog rešavanja.

Ciljna grupa: 

Trening je namenjen svima koji smatraju da je potrebno da unaprede veštine komunikacije i efikasnije rešavaju konflikte.

Teme:

 • Pojam konflikta
 • Konflikti i način njihovog rešavanja
 • Uslovi uspešnog rešavanja konflikata
 • Komunikacijski model Ego stanja
 • Elementi Komunikacijskog modela
 • Upitnik – Psihogram
 • Analiza transakcija među sagovornicima
 • Vrste transakcija
 • Pravila komunikacije i transakcioni izbori
 • Kanali dobre komunikacije između Ego stanja sagovornika
 • Tipičan obrazac komunikacije u kompanijama

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume konflikt i svoju ulogu u konfliktnoj situaciji;
 • Razume važnost razlikovanja konflikta od načina njegovog rešavanja;
 • Razume komunikacijski model Ego stanja;
 • Identifikuje lični profil korišćenja različitih Ego stanja u komunikaciji;
 • Koristi u komunikaciji različite transakcione izbore koji mu stoje na raspolaganju;
 • Prepozna koje transakcije vode konfliktu i izabere odgovarajuću vrstu transakcije;
 • Koristi dobre kanale komunikacije;
 • Razume tipičan obrazac komunikacije u kompaniji;
 • Definiše plan ličnog unapređenja.

Trener: 

Specijalista za razvoj zaposlenih i psihoterapeut. Ima desetogodišnje iskustvo u razvoju zaposlenih svih nivoa koje je stekla radeći u konsultantskim agencijama i velikim internacionalnim kompanijama kao što su Coca – Cola Hellenic i Vip mobile. 

Sertifikovani je trener programa Situaciono rukovođenje II (The Ken Blanchard Companies), konstruktivistički koučing psiholog (ISCP), koučing psiholog Transakcione analize (ITAA) i Integrativni timski kouč (Koučing centar).

Ima veliko iskustvo u radu sa domaćim i internacionalnim kompanijama.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com