Ključni indikatori performansi (KPI) ljudskih resursa

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
05.03.2024.
Trajanje kursa:
8 časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 24800 din

Opis kursa

Kako unaprediti efikasnost i efektivnost HR funkcije i uskladiti ciljeve aktivnosti ljudskih resursa sa strategijom organizacije? Učinite to definisanjem ključnih indikatora HR performansi i njihovim praćenjem kroz odgovarajući sistem izveštavanja. Pohađanjem ovog treninga dobijate konkretne alate kojima ćete to moći da uradite jednostavno i brzo.

Rad sektora za ljudske resurse utiče na sve aspekte poslovanja jedne kompanije, stoga je neophodno posvetiti mu posebnu pažnju. Kako bi se pratili:

 • efikasnost i efektivnost HR aktivnosti i
 • ishodi koji se odnose na zaposlene

u praksi se uspešno koristi odgovarajuća metrika, odnosno indikatori učinka, koji nam govore o tome da li smo na pravom putu ostvarivanja ciljeva ljudskih resursa i da li se naši napori uklapaju u širu strategiju organizacije.

Istraživanjima je potvrđeno da definisanje odgovarajućih indikatora i sistema izveštavanja o ljudskim resursima podiže učinak celokupne organizacije. Zbog toga se ovom problemu mora posvetiti odgovarajuća pažnja i resursi. KPI-evi ljudskih resursa su putokaz menadžmentu za stvaranje zdrave osnove i snage za dugoročan uspeh u poslovanju.

Cilj treninga:

Cilj treninga je sticanje praktično primenljivih znanja i veština za izbor i primenu ključnih indikatora performansi koje odgovaraju konkretnoj organizaciji.

Ciljna grupa:

 • Rukovodioci
 • Zaposleni u ljudskim resursima
 • Zaposleni zaduženi za strateško planiranje u organizaciji
 • Zaposleni na pozicijama kontrolinga, plana i analize
 • Najviši menadžment

Teme:

 • Pojam i tipologija ključnih indikatora performansi – indikatori performansi i indikatori rezultata, vodeći indikatori i indikatori prošlih rezultata, indikatori po funkcionalnim oblastima
 • HR lanac vrednosti – aktivnosti koje se dele na HR aktivnosti i procese, HR ishode i organizacione ciljeve
 • Ključni HR indikatori performansi – preko 20 najčešće korišćenih indikatora u praksi
 • Način računanja indikatora – primeri rada sa bazama podataka
 • Dizajniranje mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja o ljudskim resursima
 • Povezivanje ključnih HR indikatora performansi sa strateškim i operativnim ciljevima organizacije

Po završetku treninga polaznici će biti osposobljeni da:

 • Razumeju kako se izračunavaju pojedini HR indikatori;
 • Odrede koji su im podaci neophodni za računanje željenih indikatora HR funkcije;
 • Definišu ključne indikatore performansi karakteristične za njihovu organizaciju;
 • Samostalno izračunaju željene indikatore HR performansi.

Dodatne dobiti za polaznike:

 • Pre-test;
 • Skripta koju bi trebalo pročitati pre treninga;
 • Prezentacija;
 • Sređene Excel tabele sa mogućnošću izračunavanja 20 najčešće korišćenih indikatora performansi (primer za jedan indikator možete pogledati ovde);
 • Post-test;
 • Skripta sa opisima 20 najčešće korišćenih indikatora.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com