Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
22.09.2022.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 15960 din

Opis kursa

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI

JEDNODNEVNI SEMINAR

22. septembar 2022
10.00 – 16.00

Kneza Miloša 12, sala na III spratu

 

TEME:
1. ZNAČAJ USPOSTAVLJANJA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD U RS:

 • Značaj finansijskog upravljanja i kontrole u cilju evropskih integracija;
 • Komponente FUK-a, COSO model;
 • Svrha i značaj uspostavljanja sistema FUK-a u javnom sektoru;
 • Veza sistema FUK-a i interne revizije;
 • Značaj adekvatnog sistema FUK-a za internu reviziju;

2. SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE – UPUTSTVO ZA IZRADU PISANIH PROCEDURA:

 • Pravni osnov za uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole;
 • Upravqačka odgovornost;
 • Odgovornost rukovodioca;
 • Cilj pripreme pisanih procedura;
 • Resursi, proces, rezultat;
 • Opis procesa;
 • Dokumentacija o sistemu: lista poslovnih procesa, mapa poslovnih procesa, dijagram toka aktivnosti;

3. IDENTIFIKOVANJE I PROCENA RIZIKA:

 • Definicija rizika;
 • Upravljanje rizicima;
 • Identifikovanje ciljeva;
 • Koraci u upravljanju rizicima;
 • Definisanje rizika;
 • Kategorije rizika;
 • Posledice rizika;
 • Rangiranje uticaja;
 • Rangiranje verovatnoće;
 • Procena rizika;
 • Registar rizika;
 • Uloga interne revizije u procesu upravljanja rizicima;
 • Odnos rukovodstva i interne revizije;

4. SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U USTANOVAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:

 • Obaveza uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole u zdravstvenim ustanovama;
 • Odgovornost direktora i zaposlenih u ZU RS;
 • Izazovi implementacije sistema FUK-a u ZU RS;
 • COSO okvir u ZU RS;
 • Efekat uspostavljanja interne revizije

Polaznici dobijaju:
Prezentaciju i Sertifikat o učestvovanju na seminaru.

PREDAVAČI:
Zoran Živojinović, rukovodilac Jedinice za praćewe rada interne revizije, Ministarstvo finansija Sektor – Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH);

Vesna Jovičić, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, zaposlena u Grupi za internu reviziju CJH pri Ministarstvu finansija RS;

Gordana Ilić, rukovodilac Jedinice za internu reviziju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS;

Saša Jeremić, rukovodilac Jedinice za internu reviziju Doma zdravlja ''Dr Milutin Ivković'' Palilula, konsultant Ministarstva omladine i sporta za pitanja interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole.

Seminar je namenjen: Rukovodiocima direktnih i indirektnih korisnika javnih sredstava, internim revizorima, licima angažovanim na poslovima finansijskog upravljanja i kontrole, kao i licima u postupku sertifikacije zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Kotizacija: 15.960,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

 

 

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
edukacija@pks.rs; www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com