Ugovori u privredi sa domaćim i inostranim partnerima i sredstva obezbeđenja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
12.09.2024.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.30 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

UGOVORI U PRIVREDI SA
DOMAĆIM I INOSTRANIM
PARTNERIMA I SREDSTVA
OBEZBEĐENJA


12. septembar 2024. godine
Vreme trajanja: 10.00-15.30
Terazije 23, mala sala 2. sprat


Seminar organizujemo u cilju sveobuhvatnog davanja praktičnih tumačenja i odgovora polaznicima na pitanja koja se odnose na ugovore u privredi domaćih i ino partnera. Tema seminara obuhvata najznačajnija pitanja koja se odnose na postupak zaključivanja ugovora pa sve do njegove realizacije, položaj pravnih propisa i ugovorni odnos, spoljne uticaje i njihove posledice na pravni posao, kao i na adekvatna sredstva obezbeđenja. Takođe, učesnici seminara će biti upoznati i sa aktuelnostima iz ove oblasti, uslovima koje je moguće sprovesti u cilju zaključivanja dobrog ugovora za obe ugovorne strane, kao i načinom kako da izbegnu mogući rizik.

ТЕМЕ:
 Bitni elementi ugovora sa domaćim i inostranim klijentima;
 Zaključivanje i izvršavanje ugovora sa domaćim i inostranim klijentima;
 Uređivanje odnosa između ugovora i zakonskih odredbi kao i ratifikovanih međunarodnih akata;
 Elementi o kojima treba voditi računa prilikom ugovaranja posla;
 Odgovornost ugovornih strana i modifikacije ugovora;
 Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe; posao međunarodne kupovine i prodaje robe;
 Ispunjenje ugovora; obaveze ugovornih strana iz ugovora;
 Odstupanje između isporučene i ugovorene robe; odgovornost za nedostatke predmeta ugovora; plaćanje;
 Prigovori povodom nedostatka robe; prava ugovornih strana u slučaju neizvršenja ugovora, modifikacije ugovora, rokovi;
 Sredstva obezbeđenja u ugovorima u privredi sa domaćim i inostranim partnerima.

PREDAVAČ: Dr Ljiljana Rajnović, ekspert za korporativno upravljanje, ugovorno, privredno i finansijsko pravo.

Obuka je namenjena: Direktorima privrednih društava, izvršnim direktorima, pravnicima, ekonomistima i drugim zaposlenima u privatnim i javnim privrednim društvima, lokalnim samoupravama, državnim društvima kapitala i ostalim privrednim subjektima.

KOTIZACIJA: 8.400 dinara po polazniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal i sertifikat PKS o odslušanom seminaru

 

 

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd 

Tel: (+381 11) 3300 992 zoran.milicevic@pks.rs /edukacija@pks.rs www.pks.rs


Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com